EGYIPTOM URALKODÓI

Korai kor (Kr.e. 3000-2635)

1. dinasztia

Aha (Aha-Ménész); Dzser; Dzset (Uadzset); Udimu; Adzsib; Szemerhet; Qa

2. dinasztia

Hotepszehemui; Nebré; Nineter; Uneg; Szenedzse; Peribszen; Haszehem; Haszehemui (teljes neve: "A két isten békében van")

Óbirodalom (Kr.e. 2635-2235)

3. dinasztia

Szanath; Dzsózer (korabeli emlékeken: Netjerihet = isteni testű); Szehemhet; Haba; Huni

4. dinasztia

Sznofru; Kheopsz; Dzsedefré; Khephrén; Mükerinosz; Sepszeszkaf

5. dinasztia

Uszerkaf; Szahuré; Noferirkaré, Szepszekaré, Noferefré, Neuszerré, Menkauhor, Dzsedkaré (Isszi); Unisz

6. dinasztia

Teti; Uszerkaré; I. Pepi; I. Merenré; II. Pepi; II. Merenré; Netjerikaré; Nitokrisz

Első Átmeneti kor

7-8. dinasztia (bizonytalan)

A 7. dinasztia 5 vagy 70 királya csak 70 vagy 75 napig uralkodott. A 8. dinasztia királyait sem lehet azonosítani.

9. dinasztia

I. Khéti; 5 ismeretlen király

10.dinasztia

II. Khéti; Merikaré; III. Khéti

Középbirodalom (Kr.e. 2040-1650)

11.dinasztia

I. Antef, II. Antef, III. Antef, I. Mentuhotep, II. Mentuhotep, III. Mentuhotep, IV. Mentuhotep, V. Mentuhotep.

12. dinasztia

I. Amenemhat; I. Szeszósztrisz; II. Amenemhat; II. Szeszósztrisz; III. Szeszósztrisz; III. Amenemhat, IV. Amenemhat, Szobenoferuré

Második átmeneti kor és a hükszosz uralom

13. és 14. dinasztia

Amenemhat Szobekhotep, Szekhemkaré, Penten, Amenemhat Szenbuf, Kai Amenemhat, Ugaf, Szneferibré Szeszósztrisz, Ameni Antef Amenemhat, Heribsédet Amenemhat, Szehetepibré Amenemhat, Mermesa, Szeuadzstaui Szobekhotep, Khaszekhemré Neferhotep, Khaneferré Szobekhotep, Khaankhré Szobekhotep, Khahetepré Szobekhotep, Merszekhemré Szobekhotep, Merkauré Szobekhotep, Nikhanimaatré Khendzser, Uszerkaré Khendzser, Iaib, Ai, Nebirieraut, I. Didumesz, II. Didumesz, Szenebmiu, Mentuemszaf, Neheszi, Szesib, Sziamu Hornedzsheriotef.

15. és 16. (hükszosz) dinasztia

Hian, Auszerré Apopi, Nebkhepesre Apopi, Aaszehré, Aakenenré Apopi.

17. dinasztia

Ré Hotep, Heruhermaat Antef, Upmaat Antef, Nebkheperré Antef, Uadzskhau Szobekemszaf, Szedtaui Szobekemszaf, Dzséhuti, Szenakhtenré Taa, Szekenenré Taa, Kamesz (Kamósza).

Újbirodalom (Kr.e. 1554-1080)

18. dinasztia

Jahmesz (Ahmószisz), I. Amenhotep (Amenophisz), I. Tutmószisz, II. Tutmószisz, Hatszepszut, III. Tutmószisz, II. Amenhotep, IV. Tutmószisz; III.Amenhotep Amószisz; IV.Amenhotep-Ehnaton; Szemenhkaré; Tutanhamon; Ai; Horemheb

19. dinasztia

I. Ramszesz, I. Széti; II. Ramszesz; Merneptah; Amenmesz, Merneptah Sziptah, II. Széti, Ramszesz Sziptah, Iarszu

20. dinasztia

Szétnakht; III. Ramszesz; IV. Ramszesz, V. Ramszesz, VI. Ramszesz, VII. Ramszesz, VIII. Ramszesz, IX. Ramszesz, X. Ramszesz, XI. Ramszesz.

Késői kor (Kr.e. 1080-332)

21. dinasztia

Szmendesz, Herihor, I. Pszuszennasz, Pinedzsem, Amenoptisz, Sziamon; II. Pszuszennész (?)

22. dinasztia

I.Sesonk (= Sisák Kr.e. 945-924); I. Oszorkon, I. Takélot, II. Oszorkon, II. Sesonk (Sesonq), II. Takélot, III. Sesonq, Pami, V. Sesonq.

23. dinasztia

Pedubaszt, IV. Sesonq, III. Oszorkon, III. Takélot, Amonrud, IV. Oszorkon

24. dinasztia

Tefnakht, Bohhorisz

25. dinasztia

Piankhi, Sabaka, Sabataka, Taharka, Tanutamon

26. dinasztia

I. Pszammetikusz; Nekao (Necho); II. Pszammetikusz; Apriesz; Amaszisz; III. Pszammetikusz

27. dinasztia

Kambüzesz, I. Dariusz, Xerxesz, Artaxerxesz, II. Dariusz

28. dinasztia

Amürtensz

29. dinasztia

I. Nepheritesz, Ahorisz, Pazammuthisz, II. Nepheritesz

30. dinasztia

I. Nektanebo; Téosz; II. Nektanebo; III. Artaxerxesz Ohosz, Arszesz, III. Dariusz Kodoman

Görögök, rómaiak (Kr.e. 332- Kr.u. 640)

Nagy Sándor, Alexandria alapít.

Ptolemaiosz, Kleopátra, Octavianus, Augustus

451. khalkédoni zsinat; az egyiptomi egyház ekkor elszakadt az ortodoxtól

Iszlám Egyiptom

640. arab csapatok, el-Fuszta (Ó-Kairónál) a föv.

969. Gauhar esz-Sziqilli Kairót

1176. Szaladin Citadella

1251-1517m mameluk uralom

1517 Oszmán Birodalom tartom.

1798. Napoleon

1805 Mohamed Ali albán tiszt, helytartó, pasa, a modern Egyiptom alapítója

1882 adósságok, angol megsz.

1914. brit protektorátus

1922/1936 függetlenség

1952. államcsiny, szabad tisztek

1954. Nasszer, asszuáni gát

1956.Szuezi csat. államosítása. Izraeli, angol, francia támadás

1967. hatnapos háború

1973. béketárgyalások

1979. Békeszerződés

1981. Szadat halála, Hoszni Mubarak