SZÁLLÁST KERES A SZENTCSALÁD SZERTARTÁSA

Régi népszokás ez, újabban ismét terjed a városi plébániákon is. Liturgiájára az alábbi mintát javasolhatjuk.

Adventi éneket énekelnek a befogadókhoz érkezve. A szentképet hozó így köszönti a háziakat:

Békesség a háznak és minden benne lakónak! Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet, s vele fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását, szent Anyjának, Máriának alázatosságát, Szent Józsefnek tisztaságát és szolgáló lelkületét.

A házigazda így fogadja a képet:

Hogyan lehet az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Hogyan érdemlem én meg, hogy Teremtőm és Megváltóm, akit az egész világ nem tud befogadni, az én szerény otthonomban vegyen szállást. Szeretettel és tisztelettel fogadlak, ó Jézusom, Szent Anyáddal, Máriával és a Szent Szűz jegyesével, a Te tiszteletre méltó gyámoddal, Józseffel együtt. Hozzál e ház lakóinak lelki megvilágosodást, tisztulást, szent örömet és békességet, hogy méltó szívvel várjuk a karácsony ünnepét.

Elhelyezik a képet, felolvasnak a Szentírásból, énekelnek, imádkoznak (pl. Örvendetes olvasót, vagy szabad imát, stb.). A családfő könyörgése következik ezután:

Családfő: Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat!

Mind: És a te üdvösségedet add meg nekünk!

Családfő: Uram. hallgasd meg könyörgésemet!

Mind: És az én kiáltásom jusson eléd!

Családfő: Könyörögjünk! Add meg kérünk, mindenható Isten, hogy mi, akik imádandó szent Fiad születését várjuk, egykor örvendezéssel nyerjük el örökkévaló ajándékait is, ki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Mind: Ámen.

Mária éneket énekelnek ezután, majd a család egyik tagja mond könyörgést:

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!

Mind: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi urunk által.

Mind: Ámen

Végül a szentkép hozója áldást mond, majd adventi énekkel búcsúznak:

Adventjének megvilágosító erejével szenteljen meg titeket az Isten.

Mind: Ámen.

Szabadítson meg a vétkek bilincseitől, hogy megtisztult szívvel várjátok második eljövetelét.

Mind: Ámen.

Nyugodalmas jó éjszakát és boldog véget adjon nekünk a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Mind: Ámen.