SZENT DEZSŐ, püspök és vértanú máj. 23.

SZENT DEZSŐ 556-ban született Autunben, előkelő családban. Feltűnő érdeklődése miatt szülei eleve egyházi pályára szánták. A papság és a nép egyhangúlag választotta 594-ben a viannei érseki székbe.

Szigorú őskeresztény lelkiséget valósított meg környezetében, de szorgalmasan tanulmányozta az antik latin és görög irodalmat is. Emiatt bevádolták Nagy Szent Gergely pápánál. Dezsőt megintették, ám hamarosan kiderült a vád alaptalansága.

Az angolok megtérítésének misszióját kellett ellenőriznie. Ekkor azonban összeütközésbe került az özvegy Brunhilda frank királynéval, akinek bűneit nyilvánosan fejére olvasta. Brunhilda dühödt haragjában koholt vádakkal száműzette Dezsőt egy távol eső, kopár szigetre.

Dezső itt a száműzetésben ápolta a szigetlakók hitéletét. Csodák és csodás gyógyulások híressé tették, Brunhilda kénytelen volt visszahelyezni a püspököt székhelyére, ám továbbra sem szűnt meg ellene áskálódni.

Amikor Dezső 607-ben újból megfeddte Brunhildát, az orgyilkosokat bérelt, és a püspököt csőcselékkel megköveztette. Az asszony aljassága kiderült, és Klotár frank király kivégeztette őt. Dezső holtestét 620-ban ünnepélyesen temették el a viannei Szent Péter és Pál templomban.

Példája:

minden körülmények közt a kötelességedet végezd!

Olvasmányok: püspökök vagy vértanúk.

Irodalom: II205; C154; F