SZEVERIN jan. 8.

NERICUMI SZENT SZEVERIN Észak-Afrikából, vagy Kis-Ázsiából származott, és egy ideig az északegyiptomi Thébaisban volt remete.

Ezután Alsó- és Felső Ausztria vidékein tűnt fel mint vándormissziós. A népvándorlás zürzavaros világában szükség is volt rá, mint az állami és egyházi rendelkezések békeközvetítőjére az benyomulók és a terület lakósai közt. A lakósokat imára, böjtre és jótékonykodásra buzdította. Az ekkor még római fennhatóság alatt álló Noricum tartomány tizedet ajánlott fel a szegények javára és a foglyok kiváltására. Áldásos tevékenységét 25 éven át végezte itt ebben a környezetben..

Általános tiszteletnek örvendett az aggastyán. Az ariánus germánok is elfogadták őt, a húnok is megkímélték. Norikum lakóinak lelki vezetője volt, ma is védőszentje. 482-ben hunyt el.

Példája:

Ima, böjt és az irgalmas szeretet cselekedetei: ezek teszik értékessé az embert!

Olvasmányok: szent férfiak.

Irodalom: B10; I38