JEZSUITÁK

JEZSUITÁK, JÉZUS TÁRSASÁGA, SOCIETAS JESU, SJ

Pápai jogú férfi szerzetesintézmény (papi).

Loyolai Szent Ignác alapította hét társával 1534-ben. A szokásos hármas fogadalom mellett egy negyediket is tesznek. Hármas fogadalom: szegénység, tisztaság, engedelmesség. A jezsuiták negyedik fogadalma: a pápa iránti feltétlen engedelmesség.

Kiképzésük:

1 - két év újoncidő, közben 30 napos lelkigyakorlat,

2 - első fogadalom,

3 - bölcseleti, teológiai képzés (testvéreknek szakképzés),

4 - harmadik próbaidő,

5 - ünnepélyes örökfogadalom.

A legmagasabb műveltségi ideált tűzik ki célul maguk elé: két diploma, nyelvek ismerete, profán tudományokban is magas fokú képzettség. Jelmondatuk: Omnia ad maiorem Dei gloriam - Mindent Isten nagyobb dicsőségére.

1979-ben 27.169 jezsuita, 83 rendtartományban tevékenykedett: missziós és lelkipásztori szolgálat, tanítás és nevelés, a tudomány, az irodalom, a társadalmi élet területén.

Tevékenységük: tanító-nevelő, lelkipásztorkodás, média-apostolság.

Címük: Jézus Társasága

P. Ádám János tartományfőnök

1085 Budapest, Mária u. 25.

Tel.: 118-34-79. Fax: 118-93-66.

Postacím: 1447 Budapest, Pf. 462.