Uj Ember

2000. április 2.
LVI. évf. 14. (2697)

  A megfoghatatlan pillanat, a folyton mozgásban lévő pont, ahol jövőbe fordul át a múlt: az a jelen – egyedül az a tiéd, azt kell megragadnod.

Főoldal
Lelkiség
Katolikus szemmel
Zelnik József - Istenkereső ökofilozófia*
Egységben (volna) az erő
Virradóra
Biomonitoring
"Vedd és olvasd"
Szent Tamás bibliamagyarázata
magyarul
Lapozgató
Atekintet áhítata
Korzenszky Richárd: „A te szavadra…”
Ünnepeltek
„Az odaadott életű emberek érdekelnek”
A közös munka díja
Rekviem – credóval…
Kossuth-díjas kántor:
Illés Lajos
Nincs más humánus tevékenység
Veszprémi Főegyházmegye
Pápai meglepetések
Devecser
Hévíz új temploma
Kultúra
Siófok és Jeruzsálem
Emlékkiállítás a siófoki Kálmán Imre Múzeumban
Stációk
Diplomataíró könyve
Chateaubriand: Síron túli emlékiratok
Bárány Tamás - Fekete köd
Ifjúság
Bibliai növények - A mirhafa
Gondola
Férfi és nő kapcsolata
Súlyos igazságok írója: Thury Zoltán
Rerjtvény 10-11 éveseknek
Keresztformák a kereszténységben
Élő egyház
A plakát „hangja”
Mayer Mihály püspök egy megbotránkozást kiváltott reklámról
Hardy Gilbert ciszterci - (1924-2000)
Lélek szótára - Béke
Mozaik
Teleki Pál miniszterelnök
Árvíz Mozambikban
Új Ember-est a Rátkai Klubban
A szeretet székhelyének szolgálatában -
Videofilm Kaszap Istvánról

A rózsafüzér titkai
Premontrei papszentelés
Hatvanötezer kioltott életre emlékeztek
Premontrei papszentelés.

.

 

Súlyos igazságok írója: Thury Zoltán

A magyar irodalom XX. századi géniuszai, mint Ady Endre vagy Móricz Zsigmond nem előzmények nélkül robbantak be a köztudatba, hanem voltak bizonyos jelek, amelyek művészetüket elővételezték. Ilyen volt Adynál Vajda, Reviczky vagy Komjáthy, Móricznál pedig Gozsdu, Petelei, illetve a százharminc éve született Thury eredeti neve Köpe Zoltán, nemesi származású családja vagyon híján már generációkon át értelmiségi pályán mozgott. Az író édesapja katonatiszt volt, tizenhét évesen Bem mellett harcolt, majd kényszersorozás révén a császári seregben verekedte magát a tiszti fokozatig. A szabadságharcos apa példája erősen hatott fiára, Zoltánra, aki -- nem törődve a családi tradíciókkal -- tanítóképzőbe jelentkezett, de egy lázító Petőfi-vers miatt kirúgták az intézményből, színésznek állt, és Thury néven járta az országot. Írói vénája itt mutatkozott először. Novellákat írt, amelyeket -- reménykedve az elismerésben -- vezető lapokhoz küldött. Petelei István, a kolozsvári irodalmi lap főszerkesztője foglalkoztatta először a pályakezdő írót borzasztóan alacsony fizetésért. Az addig is sokat nélkülöző Thury itt igazán megismerte a nyomort, amelyet később oly hitelesen ábrázolt. A szenvedés ellenére hasznosnak bizonyultak a kolozsvári évek, Petelei mellett alaposan elsajátította az újságírás fortélyait, és így a Szegedi Naplónál örömmel fogadták Gárdonyi Géza utódjaként. Szeged nagy lehetőségeket kínált a fiatal írók számára. Néhány évvel korábban Mikszáth Kálmán pályája is innen kezdett felívelni. Thury Zoltán azonban nem lett Szegeden országosan ismert író, de Pécsett sem, ahol már tárcarovat-szerkesztőként dolgozott. 22 évesen Pesten próbált szerencsét, de egyik lapnak sem lett állandó munkatársa. A nagy váltást két, Münchenben töltött esztendő hozta Thury számára, aki ott ismerkedett meg a kor irodalmi törekvéseivel és a modern művészettel, amely talán a legnagyobb hatást gyakorolta a fiatal íróra. Itt ismerte meg Hollósy Simont, a magyar származású festőt, akinek művei ötleteket adtak Thury novelláihoz. A realizmus és naturalizmus módszerével dolgozott Hollósy, és a valóság részletekbe menő aprólékos megjelenítését kívánta elérni az irodalomban Thury Zoltán is. Az ábrázolási módhoz az író saját élete szolgáltatta a témát. Édesapja révén rálátott a katonaélet visszásságaira, ifjú éveiben megtapasztalta, mi a szegénység, az éhezés. Műveiben a kisemberek szomorú, reménytelennek tűnő világát ábrázolja, a nyomorúságból fakadó indulatokat, amelyeket képtelenek tettekre váltani. Thury Zoltán legismertebb műve egy dráma, Katonák címmel, amelynek hőse egy főhadnagy, akire rangja miatt olyan társadalmi elvárás nehezedik, amit alacsony jövedelme miatt képtelen teljesíteni. Tragédiáját az okozza, hogy hiába a jobbító szándék, a katonaság megreformálását célzó, nehéz munkával kialakított program, terve minden szinten elutasítást talál, családja széthullik, ő pedig öngyilkosságba menekül. A darabot, bíráló hangja miatt, Pesten, Debrecenben, sőt Itáliában is betiltották. Kedvezőtlen fogadtatás azonban nemcsak drámáját érte, Thury Zoltán soha sem lett népszerű író. Hiába törekedett műveivel az erkölcsi nevelésre, a valóság ábrázolása az embereket elriasztotta, mert a tömegek az irodalomban nem tükröt, hanem fátylat keresnek, amivel elkendőzhetik az igazságot, és festett álomvilágba menekülhetnek.

Thury Münchenből hazatérve megnősült, négy gyermek édesapja lett (köztük Thury Zsuzsáé, a későbbi írónőé). Két lapnál is dolgozott -- egyiknél nappal, másiknál éjjel --, hogy szeretett családjáról gondoskodni tudjon. Az emberfeletti munka előbb látását rontotta le, majd legyengült szervezetével harminchat éves korában tüdőbaj végzett. Halálakor szinte minden irodalmi lap megemlékezett róla, Ady Endre ezeket a méltató szavakat írta: "Ha valaha szükség volt a Thury Zoltánokra: ma van. Az ő súlyos igazságai talán gyógyítani fognak. Gyógyítsanak is!"

Géczy Árpád

Aktuális Archívum Fórum Magunkról Impressum

Új Ember: ujember@drotposta.hu
Webmester: bujbal@freemail.hu