Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Novák Katalin köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket és Orbán Viktor miniszterelnök által adományozott Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjakat adott át augusztus 18-án délelőtt a Hagyományok Házában.

A Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt kitüntetésben részesült többek között Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatban végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.


A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át mások mellett Dr. Csillag Gusztáv Gábor ügyvéd, a Magyar Katolikus Rádió felügyelőbizottsági tagja, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kaposvári csoportjának alapító tagja, volt elnöke, a Kaposvári Egyházmegye jogi képviseletében vállalt szerepe, a Magyar Katolikus Rádió működését és a somogyi megyeszékhely civil szervezeteit segítő, közösségépítő tevékenysége elismeréseként; 

Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora, az Egri Hittudományi Főiskolát több mint négy évtizede odaadóan szolgáló oktatói munkája és eredményes intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

Farkas István Ferenc piarista szerzetes, a dunaszigeti Jézus Szíve Plébánia plébánosa, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda nyugalmazott tanára, korábbi igazgatója, több mint négy évtizedes oktatói-nevelői munkája, minden korosztályt megszólítani képes lelkipásztori szolgálata, valamint értékteremtő közösségi tevékenysége elismeréseként;

Dr. Pályi Gyula vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, az olaszországi Modenai és Reggio Emilia-i Egyetem nyugalmazott professzora, a párizsi European Academy of Sciences, Literature and Arts és a római Accademia Nazionale di Scienze tagja, a magyar tudomány nemzetközi jó hírnevének megerősítésében, illetve a magyar-olasz egyetemközi kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, Aquinói Szent Tamás magyar vonatkozású családi kapcsolatainak feltárását szolgáló tudományos munkája és karitatív tevékenysége elismeréseként.


A miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át többek között Demkó Ferencnek, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöki helynökének, kerületi esperesnek, a kárpátaljai görögkatolikus közösség lelkipásztori ellátását és a magyar identitás megőrzését szolgáló tevékenysége, valamint a háború elől menekülőket felkaroló felelősségteljes szervezőmunkája elismeréseként;

Hornyák Bélának, az Eperjesi Görögkatolikus Főegyházmegye nyugalmazott érdemes esperesének, a felvidéki magyar görögkatolikus közösségek újjászervezését és megerősödését szolgáló munkája elismeréseként;

Király Attilának, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerületének esperesének, a Budapest-Soroksár-Újtelepi Szent István Király Plébánia plébánosának, a soroksári és a dél-pesti katolikus közösség körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint templomépítő tevékenysége elismeréseként;

Kovalcsik Zoltán P. Cirill ferences szerzetesnek, a szentendrei Ferences Gimnázium nyugalmazott tanárának, az érsekújvári magyar katolikus hívek körében negyedszázada végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként; Lázár Alpár Tibornak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Forrásközpontjának vezetőjének, a betegek és rászorulók érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként; Dr. Sasváry Erzsébet endokrinológusnak, diabetológusnak, a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház főorvosának, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége salgótarjáni csoportjának elnökének, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága időszaki lapjának főszerkesztőjének, a test és a lélek egyidejű gyógyítását szem előtt tartó, több évtizedes orvosi pályafutása, a térség egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében végzett munkája, valamint közösségépítő társadalmi tevékenysége és a kortárs magyar keresztény irodalmat gazdagító versírói életműve elismeréseként; Selmeczi Zoltán Miklósnak, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatójának, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége balassagyarmati csoportja elnökének, több évtizedes pedagógusi, iskolaalapító, oktatásügyi szakértői és intézményvezetői munkája, valamint közösségépítő társadalmi tevékenysége elismeréseként; Solymári Dánielnek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és kiemelkedő humanitárius munkája elismeréseként;

Varga László kanonoknak, a váci székesegyház karnagyának, zeneszerzőnek, az Országos Magyar Cecília Egyesület központi igazgatójának, a Váci Székesegyházi Kórusiskola alapítójának és művészeti vezetőjének, az egyházzene területén több évtizede fáradhatatlanul végzett, kiemelkedő zenetörténet-kutatói, pedagógusi, valamint kórusszervezői és karnagyi munkája elismeréseként;

Zsódi Viktornak, a Piarista Rend Magyar Tartománya tartományfőnökének, a jövő generációk hit- és erkölcstan oktatását megalapozó tananyagfejlesztő munkája, valamint kalazanciusi szellemben végzett iskolavezetői, oktatói és nevelői tevékenysége elismeréseként.


Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át mások mellett Némethné Csubák Éva nyugalmazott pedagógus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége baktalórántházi csoportjának elnöke, több évtizedes tanári pályája, a hátrányos helyzetűek megsegítését, a baktalórántházi civil és keresztény közösségek összefogását szolgáló, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjában végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

Oláh Gáborné, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának főigazgató-helyettese, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ korábbi gazdasági elnökhelyettese, az állami és az egyházi köznevelési intézmények működtetésében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként;

Pavlekovics Ferenc címzetes prépost, pápai prelátus, a Pécs-Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia plébánosa, példaadó szolgálata, különösen a Remény Háza alapítójaként a szociálisan rászorulók, a hajléktalanok és a mélyszegénységben élők érdekében végzett, elkötelezett tevékenysége elismeréseként;

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Múzeum igazgatója, Vasvár, Vas vármegye és a domonkos rend történetének kutatása terén végzett példaértékű és odaadó munkája elismeréseként.

Forrás: kormány.hu

Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír