1945

március 17. A kormány kártalanítást ígérve elrendeli a száz holdon felüli, köztük az egyházi birtokok kisajátítását és kiosztását.
március 29. Serédi Jusztinián esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása visszaadja lelkét a Teremtőnek.
április 2. Apor Vilmos győri püspök életét adja a tisztaság erényének védelmében.
április 3. Angelo Rotta pápai nunciust kiutasítják az országból, ezért visszatér Budapestről Rómába.
május 19. Mindszenty József veszprémi püspök és Shvoy Lajos székesfehérvári püspök visszatérnek székhelyükre Sopronkőhidáról, ahol a nyilasok fogva tartották őket.
május 24. A püspöki kar közös pásztorlevelet ad ki a közelmúlt háborús eseményeiről, az erkölcs helyreállításáról, a földreformról: „Adja Isten, hogy az új birtokosok boldogulása vigasztalja az egyházat veszteségeiért és gondjaiért.”
július-október Szlovákia magyar lakta területeiről 86 magyar papot kiutasítanak, 21 ellen eljárás indul.
augusztus 9. Az Actio Catholica országos elnöksége Új Ember címmel hetilapot indít. Felelős szerkesztője Pénzes Balduin bencés tanár.
augusztus 19-20. A budapesti amerikai misszió Salzburgból visszahozza Budapestre a Szent Jobbot. A következő napon tízezrek vesznek részt a Szent Jobb körmeneten.
szeptember 9. Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát megnyitja a csepeli bencés gimnáziumot.
szeptember 17. Grősz József kalocsai érsek hivatalosan értesíti Mindszenty József veszprémi püspököt, hogy XII. Piusz pápa esztergomi érsekké, Bánáss László debreceni plébánost pedig veszprémi apostoli kormányzóvá nevezte ki.
október 7. Mindszenty József ünnepélyes székfoglalása az esztergomi bazilikában
november 14. Mindszenty József körlevélben tiltakozik a szlovákiai magyarság üldözése miatt.