1949

január 23. A püspöki kar a hazai egyház igen súlyos helyzetében pásztorlevéllel fordul a hívekhez.
február 3-8.  A budapesti népbíróság Mindszenty József bíborost életfogytiglani börtönbüntetésre ítéli.
április 19.  Életének 61. évében elhunyt Bánáss László veszprémi püspök.
augusztus eleje XII. Piusz pápa Badalik Bertalant, a budapesti domonkos rendház perjelét veszprémi püspökké nevezi ki.
szeptember 5.  Az 1949/5. számú rendelettel eltörlik a kötelező iskolai hitoktatást.
szeptember 8.  A püspöki kar körlevelet ad ki a hitoktatásról.