1953

március  A püspökök körleveleikben a tavaszi mezőgazdasági munkák elvégzésére buzdítanak. 
április 6.  Pétery József váci püspököt húsvéthétfőn Hejcére internálják. Az egyházmegye vezetését Kovács Vince segédpüspök veszi át.
április 30.  Életének 73. évében elhunyt Schütz Antal piarista egyetemi tanár, a magyar teológiai irodalom kiváló művelője.
május 10.  Felolvassák a püspöki kar körlevelét, amely méltatja a kormány terveit, és figyelmeztet a május 17-re kitűzött országgyűlési képviselő-választásokra.
június  Székesfehérvárott a megszűnt szeminárium épületében megnyílik az Országos Papi Otthon.
az év folyamán  A püspöki kar határozata szerint minden egyházmegyének saját nyugdíjintézete útján kell gondoskodnia munkaképtelen papjai „létminimumáról”.