1957

január vége Witz Béla esztergomi általános helynök lemond az Esztergomi Főegyházmegye vezetéséről.
február 9. Grősz József kalocsai érsek szentszéki felhatalmazás alapján Endrey Mihály egri segédpüspököt nevezi ki speciális delegátusnak az Esztergomi Főegyházmegye kormányzására.
február Megbeszélések indulnak a püspöki kar és az állam között az állam és az egyház viszonyáról és a püspöki kar békemozgalomba való bekapcsolásáról.
március 24. Törvényerejű rendelet (1957/22.) újra szabályozza az egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulást.
április 10. A püspöki kar nyilatkozatot ad ki arról, hogy bizalommal nézi a kormány törekvéseit.
május 23. A püspöki kar megalakítja az Országos Béketanács Katolikus Bizottságát és az Opus Pacis elnevezésű katolikus békemozgalmat.
június 1. Kormányrendelet (1957/21.) lép életbe az iskolai hitoktatás szabályozásáról. Ez megerősíti az 1949. évi 5. számú törvényerejű rendeletet, amely szerint a vallásoktatás az iskolákban nem kötelező. Az általános iskolákban és gimnáziumokban biztosítani kell a vallásoktatást, de a részvétel szabadságát mindenkinek tiszteletben kell tartania. A hatóság által jóváhagyott oktató hetente két óra vallásoktatást tarthat a kötelező iskolai órák előtt vagy után, a végrehajtási utasítás (1957/39.) szerint szeptember 15-től május 31-ig. A vallásórák ellenőrzése az igazgatók feladata.
június 2. Több mint féléves szünet után újra megjelenik az Új Ember és néhány nappal később a Vigilia.
július 16. Vatikáni dekrétum kiközösítés terhe mellett megtiltja, hogy papok politikai szerepet játszanak vagy országgyűlési képviselőséget vállalhassanak. Elrendeli, hogy a már mandátummal rendelkezők egy hónapon belül mondjanak le.
szeptember Badalik Bertalan veszprémi püspököt a hatóságok Hejcére internálják.
szeptember 12. Klempa Sándor veszprémi püspöki irodaigazgató körlevélben közli, hogy Badalik Bertalan püspök távozása előtt őt nevezte ki püspöki helynöknek.