1958

február 2.  A Szentszék kiközösít három pap képviselőt: Beresztóczy Miklóst, Horváth Richárdot és Máté Jánost.
március 2.  89 éves korában elhunyt Virág Ferenc, aki 32 éven át volt pécsi püspök. Utódja Rogács Ferenc segédpüspök.
május  Az Opus Pacis rendezésében országszerte békegyűlésekre hívják össze a papságot.
szeptember 4.  Schwarz-Eggenhofer Artúr általános helynök átveszi az Esztergomi Főegyházmegye kormányzását Endrey Mihály speciális delegátustól, akit a hatóságok eltávolítanak.
október 17.  A püspöki kar körlevelet bocsát ki az országgyűlési és tanácsi képviselő-választások előtt.