1959

március  A majdnem 100-as létszámú Központi Papnevelő Intézetből a papi békemozgalommal szembeni ellenséges viselkedésük miatt a kormány kívánságára kizárnak 14 növendéket, akikkel a növendékek többsége szolidaritást vállal. Az 1960/61-es tanévre mindössze 17 hallgatója marad a Hittudományi Akadémiának.
április 6.  Kormányrendelet jelenik meg az egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulást újra szabályozó 1957/22. számú törvényrendelet végrehajtásáról.
április 24.  Az Elnöki Tanács hozzájárul Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök működéséhez.
június 2.  Újra felállítják az Állami Egyházügyi Hivatalt a Minisztertanács felügyelete alatt (1959/25. sz. tvr.).
június 6.-
augusztus 15.
 
XXIII. János pápa kinevezi Kovács Vince püspököt váci, Schwan-Eggenhofer Artúr esztergomi helynököt esztergomi, Brezanóczy Pál egri káptalani helynököt egri, Klempa Sándor veszprémi helynököt veszprémi apostoli kormányzóvá.