1964

március  Tomek Vince, a piarista rend egyetemes főnöke, a Sík Sándor halálával megüresedett magyarországi tartományfőnöki tisztségre Albert Istvánt nevezi ki.
június 10.  Megalakul az Országos Liturgikus Tanács.
szeptember 15.  Agostino Casaroli, a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjának titkárhelyettese és Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke aláírja a Magyar Katolikus Egyház és a magyar állam közötti egyes jogi és ténybeli kérdéseket rendező részleges megállapodást a hozzákapcsolt jegyzőkönyvvel együtt. Ennek értelmében VI. Pál pápa
kalocsai érsekké nevezi ki Hamvas Endre csanádi püspököt;
Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzót rotariai c. püspökké nevezi ki;
csanádi apostoli kormányzóvá és tagaratai c. püspökké nevezi ki Ijjas Józsefet;
Cserháti Józsefet pécsi apostoli kormányzóvá és melzi c. püspökké nevezi ki;
győri segédpüspökké nevezi ki Bánk Józsefet;
megerősíti szombathelyi segédpüspöki kinevezésében Winkler Józsefet.
szeptember 16.  Az Osservatore Romano közzéteszi a Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Népköztársaság között az előző napon Budapesten aláírt megállapodást.
november 14.  A II. Vatikáni Zsinaton jelen lévő magyar püspököket kihallgatáson fogadja VI. Pál pápa.
december 8.  Tiltott ifjúsági szervezkedés vádjával letartóztatnak hat jezsuita atyát és hét ifjúsági lelkipásztort.