1966

május 7.  A Konzisztoriális Kongregáció „ad experimentum” jóváhagyja a magyar püspöki kar szabályzatát.
július 28.  Életének 81. évében elhunyt Papp Kálmán győri püspök. Bánk József győri segédpüspököt káptalani helynökké választják.
november 27.  A püspöki kar határozata alapján a hívekkel együtt bemutatott szentmisét e naptól kezdve magyarul mondják.