1970

április 3.  Életének 80. évében elhunyt Hamvas Endre, nyugalmazott kalocsai érsek.
július 23.  A püspöki kar körlevelet ad ki a Szent István király születésének ezeréves jubileumára.
augusztus 6.  VI. Pál pápa a „Sancti Stephani ortum” kezdetű apostoli levelében köszönti az ezeréves magyar kereszténységet.
augusztus 20.  A püspöki kar a Szent István-bazilikában koncelebrált szentmisével megnyitja a Szent István-évet. Az evangélium után felolvassák VI. Pál pápa levelét a magyarországi hívekhez.
szeptember 9.  Tiltott szervezkedés vádjával letartóztatnak öt ifjúsági lelkipásztort.
november 29.  A püspöki kar a néppel mondott misében kötelezővé teszi a megújított magyar nyelvű miserendet.