1990

január 10.A pápa a diplomáciai testülethez intézett újévi beszédében szól a „szabadság felé zarándokló” közép-kelet-európai országokról.
január 18.Horn Gyula külügyminisztert fogadja II. János Pál pápa.
A szovjet déli hadsereg csoport kiüríti az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet épületét, ahol 1955-ben katonai kórházat rendezett be.
január 24.Az Országgyűlés megszavazza a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvényt (1990/ IV. tv.), amit február 12-én hirdetnek ki.
január 30.II. János Pál pápa Ternyák Csabát, a Pápai Magyar Intézet rektorát pápai káplánná nevezi ki.
február 6.A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar felbontja az 1950. augusztus 30-án létrejött megállapodást.
II. János Pál pápa levelet intéz Paskai László bíboroshoz a Mindszenty József bíborosról történt esztergomi megemlékezés alkalmából.
Közleményt ad ki Agostino Casaroli szentszéki államtitkár, Kada Lajos és Francesco Colasuonno érsekek február 7-12 közötti magyarországi látogatásáról, melynek célja az esztergomi Mindszenty-megemlékezésen való részvétel és a vatikáni-magyar diplomáciai kapcsolatok helyreállítása.
február 9.Németh Miklós miniszterelnök és Agostino Casaroli nuncius aláírja hazánk és a Szentszék közti diplomáciai kapcsolatok újra felvételéről szóló egyezményt.
február 19.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dönt a püspökkari titkárság felállításáról.
márciusA piarista rend visszakapja váci épületét.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatban tiltakozik a vasárnapok munkanappá tétele ellen.
március 28.II. János Pál pápa magyarországi apostoli nunciussá nevezte ki Angelo Acerbi érseket.
március 31.II. János Pál pápa székesfehérvári koadjuktor püspökké nevezi ki Takács Nándort, az egyházmegye segédpüspökét.
április 17.Megalakult a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi tagozata.
május 7.Katolikus műsorokat sugároz a Magyar Televízió.
május 18.Több mint 42 évvel az ítélethozatal után a Fővárosi Bíróság bűncselekmény hiányában semmisnek nyilvánítja a Mindszenty József hercegprímás és vádlott-társai ellen hozott népbírósági ítéletet.
júniusAz igazságügyminiszter új rendelete értelmében minden elítélt részt vehet istentiszteleten.
június 6.Mayer Mihály pécsi megyéspüspök felszenteli az új paksi templomot.
június 8.II. János Pál pápa fogadja Angelo Acerbi apostoli nunciust.
június 13.A belga királyi pár felkeresi Paskai László bíborost Esztergomban.
Helyreáll a diplomáciai kapcsolat a Szuverén Máltai Lovagrend és a Magyar Köztársaság között.
június 21.Angelo Acerbi apostoli nuncius átadja megbízólevelét.
augusztusA pálosok visszakapják a Gellért-hegy lábánál lévő kolostorukat.
augusztus 20.A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatot ad ki a hitoktatásról, az egyházi iskolákról és az egyházi ingatlanokról.
Kalocsa díszpolgárává avatják Grősz József kalocsai érseket (1887-1961).
augusztus 31.A pécsi székesegyházat bazilika rangot kap.
szeptember 3.Antall József miniszterelnök fogadja a püspöki kar tagjait, élükön Seregély István egri érsekkel, a testület új elnökével.
szeptember 12.Az európai püspöki konferenciák megbízottai Leányfalun találkoznak.
szeptember 15.Bejelentik, hogy a Belügyminisztérium az Államigazgatási Főiskola épületét visszaadja a Veszprémi Püspökségnek.
szeptember 15.Keresztes Sándor vatikáni magyar nagykövet átadta megbízólevelét II. János Pál pápának
szeptember 17.Antall József miniszterelnököt és kíséretét fogadja II. János Pál pápa Castelgandolfoban.
október 19-21.Az európai ferences tartomány főnökök látogatást tesznek Budapesten és Szentendrén.
november 3.Megalakul a Magyar Kolping Szövetség.
november
15-18.
Jerome Hamer, a Szerzeteskongregáció prefektusa Budapestre látogat.
novemberA Miasszonyunk Kalocsai Iskolanővérek visszakapott rendházukban leánykollégiumot létesítenek.
november 25.Hans Peter Kolvenbach, a Jézus Társasága legfőbb rendi elöljárója Budapestre érkezik.
decemberIsmertetik a volt egyházi ingatlanokról elkészült törvényjavaslatot.
december 19.Paskai László bíboros, Seregély István érsek, Angelo Acerbi nuncius és a magyar püspökök látogatást tesznek a Szentatyánál az 1991-es magyarországi apostoli látogatás programjának megbeszélésére.