1993

január 6.II. János Pál pápa 11 püspököt szentel Rómában, köztük Ternyák Csabát, a MKPK titkárát.
január 22.Az MKPK tagjai megkezdik ad limina látogatásukat Rómában.
január 27-29.II. János Pál pápa kihallgatáson fogadja a magyar főpásztorokat.
február 1-5.A Vatikán rendezésében nemzetközi kongresszust tartanak Leányfalun a migrációról.
február 11Az európai és észak-amerikai tábori főlelkészek 4. konferenciáját rendezik Budapesten.
március 27.Baleset következtében váratlanul meghal Ács István egri segédpüspök.
május 16-18.Nemzetközi konferenciát tartanak Budapesten „Az európai államok és az egyházak kapcsolata a megváltozott világban” címmel.
május 31.II. János Pál pápa megváltoztatja a magyar katolikus egyház szervezeti felépítését. Az érsekségek számát háromról négyre emeli, új érsekséggé és metropolitai székhellyé téve a veszprémi püspökséget. A Dunántúlon a Veszprémi Egyházmegyéből létrejön a Kaposvári Egyházmegye, a Tiszántúlon pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyéket magába foglalva megalakul a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. A Szentatya kaposvári püspökké Balás Béla veszprémi segédpüspököt, debrecen-nyíregyházi püspökké pedig Bosák Nándort, az egri szeminárium rektorát nevezi ki. Budapest ettől fogva az esztergomi főegyházmegyéhez tartozik, amelynek új elnevezése Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. Módosulnak a többi egyházmegyék határai, hogy kiegyenlítődjenek a létszám és területbeli különbségek. A Kalocsai Főegyházmegye elnevezése ezentúl Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye.
június 2.Az MKPK nyilatkozatot ad ki a közoktatási törvénnyel kapcsolatban.
június 18-17.Magyar zarándoklat Aachenbe, többek között Antall József miniszterelnök és Paskai László bíboros részvételével. A dóm előtti téren felavatják Szent István szobrát.
június 29.A római Szent Péter-bazilikában II. János Pál pápa 27 metropolita érseknek nyújtja át a palliumot, köztük Szendi József veszprémi érseknek is.
július 4.Dankó László érsek társ székesegyházzá avatja a kecskeméti főplébánia-templomot

július 15.A debreceni Szent Anna-templomban, amely e naptól székesegyházi rangra emelkedik, fölszentelik Bosák Nándort, az egyházmegye első püspökét.
augusztus
15-20.
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye és Kalocsa önkormányzata Szent István-napokat rendez.
augusztus 15.Achille Silvestrini bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa megáldja Máriapócson a bazilika új kapuját.
szeptember
7-11.
Budapesten tartják az Európai Katolikus Egyházzenei Szervezetek 6. kongresszusát.
szeptember
21-23.
Az MKPK őszi konferenciáján nyilatkozatot ad ki „Az erkölcsi értékek jelentősége a politikai életben” címmel.
október 3.Kántorjánosiban fölszentelik a cigányok új templomát. Az ünnepségen részt vesz Giovanni Cheli, a Vándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsának elnöke is.
október 7-9.II. János Pál pápa magyarországi látogatásának viszonzásául az MKPK vezetésével zarándokcsoport érkezik Rómába. A pápa 9-én fogadja őket, s beszédet intéz hozzájuk.
december 13.Pécsett konferenciát rendeznek jugoszláv utódállamok egyházi vezetőinek részvételével.
december
14-15.
Az MKPK téli konferenciáján részt vesz a szlovák püspöki kar két tagja. A testület körlevelet ad ki a Nemzetközi Családév megnyitására.