1996

január 6.II. János Pál pápa 14 püspököt szentel a Szent Péter-bazilikában, közöttük a december 9-én a Kárpátaljai Apostoli Adminisztratúra segédpüspökévé kinevezett Majnek Antal ferences szerzetest.
január 14. Munkácson beiktatják Majnek Jenő Antalt, Kárpátalja első püspökét.
Budapesten az ökumenikus imahetet a Nagyboldogasszony Magyar Ortodox templomban nyitják meg.
január 18.A keresztény egységért tartott imahét rendezvényeinek keretében ökumenikus konferenciát tartanak Szombathelyen, a Katolikus Továbbképző Intézetben.
A Nyíregyháza közelében fekvő Hodászon cigány szociális otthont és kulturális központot avat fel Giovanni Cheli, az Elvándorlók és útonlévők gondozásával foglalkozó pápai tanács elnöke.
január 26.A Szlovák Püspöki Konferencia nevében Vladimir Filo, a Pozsony-Nagyszombati Főegyházmegye segédpüspöke a szlovákiai nyelvtörvénnyel kapcsolatos válaszlevelet küld Seregély István egri érseknek, az MKPK elnökének.
február 12.Márton Áron születésének 100. évfordulójáról emlékeznek meg Kolozsvárott. Az emlékező szentmisén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek nyitja meg a Márton Áron centenáriumot.
február 15.II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadja Horn Gyula miniszterelnököt.
március 4.Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára bemutatkozó látogatás keretében fogadja Majnek Antal püspököt.
március 11.A Szentatya Kada Lajos érseket, Spanyolország apostoli nunciusát kinevezi az Andorrai Fejedelemség apostoli nunciusává.
március 15.P. Zakar Polikárpot választják meg zirci apáttá.
március 16-17.A Serra International, a papi és szerzetesi hivatás és az elkötelezett laikus élet támogatására szerveződött lelkiségi csoport nemzetközi találkozót tart Pécsett.
március 20.Horn Gyula kormányfő találkozik a négy történelmi egyház képviselőivel.
március 23.Több százan jelennek meg a Szent István-bazilika előtt azon a fáklyás tüntetésen, amelyen az utóbbi időszakban az egyházi intézményeket ért támadások ellen tiltakoznak a résztvevők.
március 28.Az Osztrák Katolikus Püspökkari Konferencia - Miklósházy Attilának, a külföldi magyarok püspökének javaslatára - Valentiny Géza pápai prelátust az ausztriai magyarok főlelkészévé nevezi ki.
április 9-13. A Pannonhalmi Főapátság fennállásának ezeréves évfordulója alkalmából hét ország (Ausztria, Belgium, Oroszország, Nagy-Britannia, Németország és Svájc) bencés és ciszterci iskoláinak képviselői találkoznak.
április 12-14.Leányfalun tartják az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) régióülését.
Dankó László kalocsa-kecskeméti érseknek a Magyar Műemlékvédelmi-díjat adományozza Baja Ferenc miniszter.
április 16-19.A Katolikus Munkásifjú Mozgalmak Nemzetközi Tanácsa (CIJOC) és a Világiak Pápai Tanácsa konferenciát tart Dobogókőn.
április 18.A magyarországi Apostoli Nunciatúra közli, hogy II. János Pál pápa korábban bejelentett magyarországi látogatására szeptember 6-7-én kerül sor a pannonhalmi bencés monostor alapításának ezredik évfordulója alkalmából.
Roma önkormányzati vezetőket fogad Seregély István érsek, az MKPK elnöke és Ternyák Csaba püspök, a testület titkára.
május 1-5.A Pápai Egyházi Akadémia hallgatói Gabriel Montalvo érsek, az akadémia elnöke vezetésével tanulmányútra hazánkba érkeznek.
május 4.A Szent Jobb és Boldog Gizella ereklyéjének fogadásával Veszprémben kezdetét veszi az ezeréves Veszprémi Püspökség ünnepségsorozata, amelyet a honfoglalás 1100 éves évfordulója, valamint Szent István és Boldog Gizella házasságkötésének ezredik évfordulója emlékére rendeznek.
május 13.A római Magyar Akadémián bemutatják a magyar honalapítás 1100. évfordulójával, a pannonhalmi bencés apátság alapításával, valamint az 1956-os forradalom 40. évfordulójával kapcsolatos magyarországi és itáliai ünnepségsorozatot.
Nicola Girasolinak, a budapesti Apostoli Nunciatúra tanácsosának a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozza Göncz Árpád köztársasági elnök a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetének nemzetközi szintű rendezése érdekében végzett tevékenységéért.
május 27-29.A szombathelyi Martineum Katolikus Továbbképző Intézetben tartják a Ministránsok Nemzetközi Társaságának (CIM) 35. közgyűlését.
június 1.Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök megáldja a kamilliánusok nyíregyházi kolostorát.
június 6-7.A pannonhalma milleniuma alkalmából „Ezer év története” címmel ünnepi ülést tartanak a magyar bencés szerzetesek római tevékenységéről az Örök Városban.
június 16.A magyarországi történelmi egyházak vezetői a Magyarok IV. Világkongresszusa alkalmából a Nemzeti Múzeum kertjében ökumenikus meditációt tartanak nemzetünk erkölcsi megújulásáért.
A millecentenáriumi ünnepségei keretében Mecseknádasdon Skóciai Szent Margit születésének 950. évfordulóját ünneplik.
június 18-20.A Veszprémi Főegyházmegye zsinatot tart.
június 28.II. János Pál pápa Gaizler Gyula orvosprofesszort kinevezi a Pápai Életvédő Akadémia tagjai közé.
június 29.A Szentszék és Magyarország ezeréves kapcsolata címmel kiállítás nyílik Esztergomban.
június 30.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dönt a katolikus iskolai oktatás átszervezéséről. A Katolikus Iskolák Főhatósága megszűnik. A katolikus iskolaügy irányítására az MKPK létrehozza Oktatási Bizottságot, melynek elnöke Pápai Lajos győri megyéspüspök, elnökhelyettese: Korzenszky Richárd OSB. Tagjai: Gyulay Endre, Keresztes Szilárd, Katona István, Ternyák Csaba és Keszthelyi Ferenc püspökök, valamint az iskolafenntartó női és férfi szerzetes elöljárók egy-egy képviselője.
július 1.Horn Gyula miniszterelnök és Angelo Sodano államtitkár a Szentszék és a magyar kormány között közeljövőben kezdődő tárgyalásokról vált levelet. A tárgyalások témája az egyház működési feltételeinek biztosítása (egyházi ingatlanok helyzetének rendezése, az egyház oktatási, nevelési és szociális intézményeinek finanszírozása).
július 2.II. János Pál pápa fogadja Pápai Lajos győri megyéspüspököt, Várszegi Asztrik főapátot és Ternyák Csabát, a püspöki kar titkárát.
július 7-14.A Katolikus Cserkészlányok Nemzetközi Szervezete Budapesten tartja találkozóját. A megnyitón részt vesz Paskai László bíboros és Göncz Árpádné, a konferencia fővédnöke
augusztus 17.Paskai László bíboros felszenteli a Magyar Szentek templomát, ami az 1996-ra Budapest-Lágymányosra tervezett világkiállítás szentszéki pavilonja.
augusztus 20.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet ad ki a magyar társadalom helyzetéről „Igazságosabb és testvériesebb világot” címmel.
szeptember
6-7.
II. János Pál  pápa Magyarországra látogat. Meglátogatja az ezeréves Pannonhalmi Főapátságot, valamint szentmisét mutat be Győrött.
szeptember
9-14.
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a katolikus, a protestáns és a keleti egyházak képviselői közösen imádkoznak a keresztények egységéért a Pannonhalmi Főapátságban.
szeptember
19-23.
A Magyar Karizmatikus Megújulás V. találkozóját tartják Budapesten, a Körcsarnokban. A rendezvény mottója: Maradjatok meg szeretetemben!
szeptember
23-24.
Tudományos konferenciát rendeznek Budapesten a Gellért Szállóban Szent Gellért halálának 950. évfordulóján.
október 4-6.Győrben konferenciát rendez a Pannonhalmi Főapátság és a Konrad Adenauer Alapítvány „Állam - Egyház - Kultúra” címmel.
október 5.Paskai László bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmise keretében megáldja a Zoborhegy téri út templomot, mely az 1951-ben Rákosi Mátyás által leromboltatott Regnum Marianum-templom utódaként épült.
október 6.Megkezdődik az egyházmegyei zsinat Egerben.
október 15.Mindszenty József bíboros boldoggá avatásának magyar posztulátora, Szőke János szalézi atya átnyújtja Habsburg Mihály főhercegnek, a Mindszenty Alapítvány elnökének azt a hivatalos anyagot, amellyel kezdeményezik a mártír sorsú hercegprímás boldoggá avatását.
október 18-20.Budapesten tartja a III. kongresszusát a Keresztény Értelmiségek Szövetsége. A kongresszust táviratban köszönti II. János Pál pápa.
október 24.„Pannonhalma az embermentés szolgálatában” címmel tanácskozást rendeznek a monostor könyvtárában. Az előadások az 1944 körüli meghurcolásokra emlékeznek. A rendezvényen részt vevő Göncz Árpád köztársasági elnök kitünteti Angelo Rotta pápai nunciust, elismerve akkori tevékenységét.
november
10-17.
Szombathelyen és Tours-ban is megemlékezéseket tartanak a 398-ban elhunyt, szombathelyi születésű Szent Márton jubileumi éve alkalmából.
november 13.Az MKPK Tömegkommunikációs Irodájának szervezésében a püspöki kar képviselői civil szervezetekkel találkoznak. A megbeszélés résztvevői üdvözlik a szociális körlevél kiadását és kívánatosnak tartják a további együttműködést.
november 18.Horn Gyula miniszterelnök a Parlamentben fogadja a történelmi egyházak képviselőit. A kormányfő és az egyházak „Szeretet és támogatás 1996” névvel karácsonyra segélyakciót szerveznek.
november 20.Medgyessy Péter pénzügyminiszter fogadja a történelmi egyházak képviselőit. A tanácskozás a személyi jövedelemadó egy százalékának szabad felhasználásáról folyik.
november 28.Budapesten Keresztény Gazdasági Műhely alakul azzal a céllal, hogy a hazai és a külföldön működő történelmi egyházak alapfeladatainak ellátására a szükséges anyagiakat előteremtse.
december 4.A Márton Áron erdélyi püspök életszentségének bizonyításához szükséges vizsgálati anyagokat az ügy két posztulátora, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és P. Szőke János szalézi szerzetes átadja a Szenttéavatási Kongregációnak.
december
10-12.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendes téli ülésén részt vesz Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius is. A megbeszélés fő témája, egy katolikus rádió létesítésének a kérdése.