1997

január 3.Az Apostoli Szentszéknek a magyar kormánnyal tárgyaló küldöttsége közleményt ad ki az ún. egyszázalékos törvénnyel kapcsolatban. A küldöttség a törvényt nem tartja alkalmasnak az egyház közszolgálati tevékenységének részbeni finanszírozására sem.
február 18.Az MSZP XII. kerületi szervezete fórumot rendez az MKPK Igazságosabb és testvériesebb világot! című körleveléről. A tanácskozáson Mayer Mihály pécsi megyéspüspök is felszólal.
február 27.A katolikus középiskolák az MKPK-hoz és Gál Zoltánhoz, az Országgyűlés elnökéhez eljuttatott levelükben tiltakoznak az intézményeket ért többszöri, hátrányos megkülönböztetés ellen.
március 4-6.Az MKPK ülésén Ternyák Csaba, az MKPK titkára beszámol azokról a lépésekről, amelyeket a katolikus középiskolákat ért diszkrimináció megszüntetésre az érintett szakminisztériumok felé tett.
március 4-6.Az egyházak szerepe a megújuló társadalmakban címmel háromnapos nemzetközi konferenciát tartanak Budapesten. A konferencia hitet tesz az egyház és az állam elválasztása mellett, és hangsúlyozza, hogy az egyházak jogosultak a véleménynyilvánításra etikai és szociális kérdésekben.
március 11.A Forrás Lelki Segítők Egyesülete (a Magyar Karitász tagszervezete) alkohol, gyógyszer- és kábítószerfüggők ellátására intézményt nyit Debrecenben.
március 13.II. János Pál pápa fogadja az MDF küldöttségét a Vatikánban.
március 21.Göncz Árpád köztársasági elnök Angelo Acerbi érseknek, a Szentszék távozó budapesti apostoli nunciusának a Magyar Közársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozza.
április 1-2.Prohászka Ottokár halálának 70. évfordulója alkalmából megjelenik naplójegyzeteinek legteljesebb, három kötetes kiadása.
április 22-24.Az Alkotmánybíróság határozata szerint az egyházi iskoláknak alkotmányos jogon ugyanolyan támogatás jár, mint az állami, önkormányzati iskoláknak, mivel közszolgálati feladatokat látnak el.
április 25.II. János Pál pápa Karl-Josef Rauber érseket budapesti apostoli nunciussá nevezi ki
április 25-27.Taizéi találkozó Kecskeméten, a környező országok fiataljainak részvételével
május 15.Kiss Elemér államtitkár bejelentette: a kormány jóváhagyta a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között született megállapodást a Magyar Katolikus Egyház finanszírozásáról és ingatlanigényeinek teljesítéséről. A megállapodást az SZDSZ kivételével valamennyi parlamenti párt üdvözli.
május 17.Az MKPK Iustitia et Pax Bizottsága konferenciát rendez a liberalizmusról Pécsett.
május 22-23.Modernizáció - Társadalom - Erkölcs címmel kétnapos konferenciát tartottak  Budapesten. Az eseményt többek között a Magyar Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Irodája és az Országos Lelkipásztori Intézet Vallásszociológiai Központja szervezte.
június 3.A lengyelországi Gnieznóban kedden ünnepélyes egyházi külsőségek közepette emlékeztek meg Szent Adalbert halálának 1000. évfordulójáról. A szentmisét követően II. János Pál hét államfőt fogadott, köztük Göncz Árpád magyar köztársasági elnököt.
június 8.II. János Pál pápa Krakkóban szentté avatja Hedvig lengyel királynőt, Nagy Lajos magyar király leányát.
június 17.Megérkezik Magyarországra hazánk új apostoli nunciusa, Karl Josef Rauber érsek, és a bemutatkozó látogatáson felkeresi Paskai László bíborost, esztergom-budapesti érseket.
június 20.Angelo Sodano bíboros, államtitkár és Horn Gyula miniszterelnök a Vatikánban aláírja a Szentszék és a magyar állam közötti megállapodást, amely szabályozza a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozását és az elkobzott egyházi ingatlanok visszaadásának kérdését. A dokumentum aláírását követően II. János Pál pápa fogadja a magyar miniszterelnököt.
június 15.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Magyar Karitász gyűjtést szervez a lengyelországi és csehországi árvízkárosultak megsegítésére.
június 18.A Szent Adalbert Misszió Alapítvány megnyitja a szegények, hajléktalanok, rászorulók ellátására a térítésmentes fogászati ellátást biztosító Árpád-házi Szent Erzsébet rendelőt Budapesten.
augusztus 17Szendi József veszprémi érsek életkorára való tekintettel felmentését kéri a főegyházmegye kormányzása alól. A lemondást a Szentatya elfogadja. Utódjának Márfi Gyula egri segédpüspököt nevezi ki.
szeptember 7.Keresztes Szilárd püspök felszenteli az ország első görög katolikus szakközépiskoláját Hajdúdorogon
szeptember 10.Bulányi György, a Bokor Mozgalom vezetője aláírja a Hittani Kongregáció által korábban előírt hittani tételeket. Ezzel megerősíti a szóban már korábban kimondott ígéretét, mely szerint „azoktól soha, sem tanításban, sem szavakkal, sem írásban” el nem tér.
szeptember 14.Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek megáldja a helyreállított máriaremetei kegyhelyet.
szeptember 17.A Magyar Katolikus Püspöki Kar Oktatási Bizottságának szervezésében nemzetközi katolikus pedagóguskonferenciát szerveznek a budapesti Kongresszusi Központban.
október 8.Újra megnyitja kapuit a Vácott az 1952-ben bezárt Borromeo Szent Károly Hittudományi Főiskola és Szeminárium.
október 9.Paskai László bíboros Magyarok Nagyasszonya ünnepén szentmisét celebrál a Szent Péter-bazilika altemplomának magyar kápolnájában, majd fogadja őt II. János Pál pápa.
október 17.Dobogókőn rendezik az egyházmegyei családpasztorációban résztvevő munkatársak negyedik konferenciáját. A rendezvény díszvendége: Alfonso Lopez Trujillo bíboros.
október 18.A keresztény egyházak felelősségéről tartanak konferenciát Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban. Előadást tart többek között Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, Tempfli József nagyváradi püspök, Tőkés László Királyhágó-melléki református püspök illetve Pozsgay Imre, a Szent László Akadémia rektora.
október 19.Bulányi György piarista szerzetes tizenhat év után megtartja első nyilvános szentmiséjét a rend budapesti kápolnájában.
november 13.Horn Gyula miniszterelnök fogadja a történelmi egyházak vezetőit. A tanácskozás fő témája az egyházak finanszírozása. A négy történelmi egyház buzdít a NATO-népszavazáson való részvételre, de a hívek döntését nem akarja befolyásolni, azt a lelkiismeretükre bízza.
december 1.A Magyar Országgyűlés elfogadja az egyházak működéséről szóló törvénycsomagot. (Az 1997. évi CXXIX tv. 1§-a állapítja meg az 1996. évi CXXVI. törvény címét, melyet 1996. december 26-án hirdettek ki.) Az elfogadott törvény egyik sarkalatos pontja, hogy az állampolgárok 1998-tól a személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánlhatják az egyházaknak. A parlament ratifikálja továbbá a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék által júniusban aláírt, a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint egyes vagyoni kérdésekről szóló megállapodását. (1999. évi LXX. tv, amit csak 1999. július 5-én hirdetnek ki.) A pártok közül egyedül az SZDSZ ellenzi a törvény és a kétoldalú megállapodás jóváhagyását.
december 9.Ternyák Csabát esztergom-budapesti segédpüspököt eminenzianai címzetes érsekké és az Apostoli Szentszék Kléruskongregációjának titkárává nevezi ki II. János Pál pápa.
december 9-11.Téli ülését tartja a Magyar Katolikus Püspöki Kar. A püspökök jóváhagyják Várszegi Asztrik, a püspöki kar médiabizottsága elnökének a katolikus rádió felállítására vonatkozó előterjesztését, illetve tudomásul veszik, hogy a rádió először Egerben, regionális adóként kezdi meg működését.