2005

január 9.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia templomi gyűjtést rendez a délkelet-ázsiai szökőár áldozatainak javára. Az eredmény minden várakozást felülmúl: összesen 350 millió forint gyűlik össze.

január 24.

II. János Pál pápa kinevezi Erdő Péter bíborost az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció tagjává.

január 26.

A Magyar Katolikus Karitász önkéntesei egy hónapra Srí Lankára utaznak, hogy segítsék a délkelet-ázsiai szökőár túlélőit.

február 6.

Erdő Péter bíboros felszenteli az Irgalmas Jézus-kápolnát az Országos Onkológiai Intézetben.

február 10-14.

Budapesten tanácskoznak a kelet- és közép-európai bíborosok és konferencia elnökök.

február 18.

Adriányi Gábor, Németországban élő egyháztörténész szerint az elmúlt rendszerben 64 katolikus pap volt bizonyíthatóan besúgó. Veres András püspök válaszában emlékeztet a katolikus papokat a hatóságok részéről ért zaklatásokra. Az MKPK titkára leszögezi: azoknak kellene bocsánatot kérniük, akik a szocialista rendszert működtették.

március 1.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot ad ki, melyben hangsúlyozza, hogy 15 évvel a rendszerváltozás után az ügynökkérdés már nem rendezhető megnyugtatóan.

március 16.

Összeül a Vatikáni-Magyar Vegyesbizottság. Az ülésen napirendre kerülnek az iskolafinanszírozással kapcsolatos nézeteltérések.

március 24.

Közös beadvánnyal fordulnak az Alkotmánybírósághoz a történelmi keresztény egyházak vezetői, mert a Parlament által elfogadott költségvetési törvény több helyen sérti a Magyar Alkotmányt, és e miatt súlyos hátrányok érik az egyházi fönntartású, közfeladatokat ellátó oktatási, szociális és egészségügyi intézményeket.

április 2.

Életének 85., pápaságának 27. évében II. János Pál pápa visszaadja lelkét Teremtőjének.

április 4.

Erdő Péter bíboros, Juliusz Janusz apostoli nuncius és a testület tagjai szentmisét mutatnak be II. János Pál pápa lelki üdvéért a SzentIstván-bazilikában.

április 19.

A pápa választó konklávé Joseph Ratzinger német bíborost választja meg Szent Péter trónjára, aki a XVI. Benedek nevet veszi fel. A konklávén részt vesz Erdő Péter bíboros és Paskai László bíboros, ny.esztergom-budapesti érsek.

május 18.

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyegblokkot adki II. János Pál pápa emlékére.

május 21.

A Közép-európai Katolikus Találkozón részt vevő nyolc ország püspöki konferenciái „Egyek legyetek és éljetek békében!” címmel nyilatkozatot adnak ki a boszniai Kupresben. A nyilatkozatban a Szent Család példájára emlékeztetve hitet tesznek a családok békés jövőt építő szerepe mellett.
A Tihanyi Apátság megalapításának 950. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeznek az apátságban.

május 22.

Boldog Apor Vilmosra emlékeznek halálának 60. évfordulóján Győrött, a vértanúhalált halt főpásztor liturgikus emléknapján.

május 26.

Tudományos konferencián emlékeznek meg a Csanádi Egyházmegye alapításának 975. évfordulójáról Szegeden.

június 1.

Megtartja plenáris ülését a Vatikáni-Magyar Vegyesbizottság. A testület napirendjén két téma szerepel: a szociális alapellátás helyzete és a közoktatás. Ez utóbbival kapcsolatban a feleknek nem sikerül közös álláspontot kialakítani.

június 7.

Osváth György a Szuverén Máltai Lovagrend Magyarországi Szövetségének elnöke az Apor Vilmos Emlékérem Arany Fokozatát adományozza Seregély István egri érseknek, az MKPK elnökének.

június 17.

A keresztény történelmi egyházak közös nyilatkozatban fejezik ki felháborodásukat, hogy szociális intézményeik fenntartásához szükséges normatívát ebben az évben már másodszor nem utalja át az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.

június 25.

Seregély István egri érsek, az MKPK elnöke az egri székesegyházban mutatja be aranymiséjét. Homíliát mond Erdő Péter bíboros.

június 30. XVI. Benedek pápa a Vatikánban fogadja Mádl Ferencet, akinek államfőként ez az utolsó hivatalos külföldi útja. A köztársasági elnök magyarországi apostoli látogatásra hívja meg a Szentatyát.
július 5.

Mádl Ferenc államfő a Sándor-palotában búcsúfogadást ad a történelmi egyházak és a határon túli egyházak vezetőinek. A mandátuma lejártával távozó köztársasági elnököt Erdő Péter bíboros búcsúztatja.

július 9.

Az Oktatási Minisztérium és Magyar Bálint miniszter támadást intéz a püspöki konferencia ellen, nyilvánosságra hozva az MKPK állásfoglalásának egyes részleteit az OM által az iskolai szegregáció ügyében tervezett rendelet módosításaival kapcsolatban.

július 11.

Veres András püspök, az MKPK titkára sajtótájékoztatón utasítja vissza Magyar Bálint oktatási miniszter vádjait.

augusztus 8.

A jövőben Szent István Rádió néven működik az öt éve létrejött Egri Katolikus Rádió.

augusztus 18.

A közelgő tanévre való tekintettel és élve a technika adta új lehetőségekkel, az MKPK emeltdíjas telefonvonalat indít „Sulivonal a katolikus iskolák támogatására” néven.

augusztus 25.

Göncz Kinga szociális miniszter Gyurcsány Ferenchez intézett levelében azt állítja, hogy az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetük miatt tömegesen adják át intézményeiket az egyházaknak, holott nem kívánatos, hogy a szociális ellátórendszerben meghatározóvá válik az egyházak szerepe.
Veres András püspök valótlannak, illetve igazságtalannak tartja Göncz Kinga állítását. Hasonlóan nyilatkozik Bölcskei Gusztáv református püspökis.

szeptember 7.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Erdő Péter bíborost választja meg a testület új elnökévé.

szeptember 17. Nemzeti Eucharisztikus Kongresszust rendeznek a Szent István-bazilikában és a bazilika előtti téren.
szeptember 22. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatban hívja fel a katolikus hívők és minden jóakaratú ember figyelmét, hogy az abortusztabletta használata valódi magzatelhajtás, ezért ugyanolyan erkölcsi megítélés alá esik, mint minden más művi terhessémegszakítás.
szeptember 25.

Alapításának 975. évfordulóját ünnepli a Szeged-Csanádi Egyházmegye.

október 1-4. Európa 15 legjelentősebb Mária-kegyhelyének vezetői és püspökei találkoznak Máriapócson.
október 8. A Szent Péter-bazilika Magyar Kápolnája felszentelésének 25. évfordulója alkalmából a püspöki konferencia nemzeti zarándoklatra hívja a híveket. Erdő Péter bíboros szentmisét mutat be a kápolnában.
október 11-13. Bíró László püspök, az MKPK családreferensének meghívására családpasztoráció stalálkozóra kerül sor a dobogókői Manrézában.
október 14. A történelmi egyházak képviselői három minisztériummal egyeztetnek a beterjesztés előtt álló 2004-es zárszámadási és a 2006-os költségvetési törvényről. A tervezett jogszabályok az egyházi fenntartású, közfeladatokat ellátó (egészsségügyi, oktatási és szociális) intézmények létét veszélyeztetik. Az egyházak jog- és esélyegyenlőséget kérnek, nem privilégiumokat  – hangsúlyozzák az egyházak. 
október 25. Közös nyilatkozatban tiltakozik a katolikus, a református és az evangélikus egyház az október 24-én elfogadott zárszámadási törvény miatt. Az egyházak számításai szerint még 1,9 milliárd forint kiegészítő támogatás járna nekik, a zárszámadás készítői viszont csupán 112 milliót terjesztettek elő. Az Országgyűlés végül 912 millió forintra növeli az összeget, de az egyházak számára ez az egyeztetések elmaradása és az eddig ismert számítási elv semmibevétele miatt továbbra is elfogadhatatlan.
november 11. Erdő Péter bíborost pápai legátussá nevezi ki XVI. Benedek pápa a máriapócsi kegyhely jubileumi ünnepségére. 
november 12. A lisszaboni városmisszió csúcspontja az a körmenet, amelyet Erdő Péter bíboros vezet.
november 16. Gusztos Péter, az SZDSZ ügyvivője megismétli pártja álláspontját, mely szerint az oktatási, egészségügyi és szociális szféra kivételével megszüntetnék az egyházak állami támogatását.
november 20. Száz éves a budapesti Szent István-bazilika. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros,  esztergom-budapesti érsek mutatja be.
Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke 25 magyarországi egyházi vezetőhöz intézett levelében hangsúlyozza: pártja egy igazságosabb és az egyházak számára is méltóbb támogatási rendszer kialakítását célozza, nem szándéka a hívők megsértése vagy a provokáció. A négy történelmi egyház közös nyilatkozatban reagál, melyben hangsúlyozzák, hogy az egyház és az állam kapcsolatáben felvetődő kérdésekre az igazi választ elsősorban a törvények betűjének és szellemének korrekt megtartása jelenti.
december 3. A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének 100. évfordulóján ünnepélyes keretek között fejeződik be a görögkatolikus egyház jubileumi éve.
december 5. Sajtótájékoztatót tart és közös nyilatkozatot ad ki a négy történelmi egyház. Az egyházak megfogalmazzák aggodalmukat, hogy a 2006-os költségvetési törvénytervezet és a szociális törvény módosítása az egyházi intézmények létét veszélyezteti.
december 10. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök kinevezésének 100. évfordulóján tudományos konferenciával és ünnepi szentmisével jubileumi év kezdődik az egyházmegyében. 
decembe r29. A Magyar Katolikus Egyház a 2006-os esztendőre imaévet hirdet a nemzet lelki megújulásáért. Az MKPK ezalkalomra kiadott körlevele szerint nemzetünk nagy bajban van, s csak Isten irgalma menthet meg minket.