2006

január 16.

Megkezdi műsorát Budapesten és környékén a 94,2 MHz-es frekvencián a Mária Rádió, amelynek főszerkesztője Szederkényi Károly.

január 23.

Kondor Lajos verbita szerzetest, a fatimai pásztorgyermekek szentté avatási perének viceposztulátorát, öt évtizedes munkájáért a Becsületrend Parancsnoki Rangjával tünteti ki Jorge Sampaio portugál köztársasági elnök. 

február 3.

Az Élet és Irodalomban Ungváry Krisztián összeállítást jelentet meg, amelyben a szocialista rendszer ügynökeként említi Paskai László nyugalmazott bíborost. Veres András püspök, az MKPK titkára egyértelműen politikai indíttatásúnak minősíti a cikket.

február 6.

Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök körlevélben buzdítja egyházmegyéje híveit a közelgő parlamenti választásokon való részvételre.

február 10.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök fogadja a négy történelmi egyház vezetőit. A kormányfő ígéretet tesz annak az egymilliárd forintnak az egy héten belüli kifizetésére, amit 2005-ben az egyházakkal való egyeztetés nélkül szavazott meg a koalíció a 2006-os esztendő pótlólagos kiegészítő normatívaként.

február 17.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházában bemutatják XVI. Benedek pápa első, Deus caritas est (Az Isten szeretet) című enciklikájának magyar fordítását.
Erdő Péter bíboros levelet küld II. Alekszijnek, Moszkva és egész Oroszország pátriárkájának. A magyar főpásztor az ortodox főpap imáit kéri azért, hogy Európa népei kiteljesedjenek a kölcsönös tiszteletben, szeretetben, az emberi és keresztény értékekben.

március 3.

A történelmi egyházak közös nyilatkozatban fejezik ki aggodalmaikat a médiában is megjelenő egyházellenes megnyilvánulások miatt.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke találkozik a négy történelmi felekezet vezetőivel. A volt miniszterelnök pártja kormányra kerülése esetén partneri viszonyt ígér az egyházaknak, melyeknek tevékenységét kiemelkedőnek ítéli az ország erkölcsi megújulása szempontjából.
Az Élet és Irodalomban Ungváry Krisztián Paskai László bíboros, prímás után újabb öt főpásztorról - Szendi Józsefről, Seregély Istvánról, Mayer Mihályról, Gyulay Endréről és Kiss-Rigó Lászlóról állítja, hogy korábban kapcsolatban álltak a kommunista titkosszolgálattal.

március 7.

Kiss-Rigó László esztergom-budapesti segédpüspök közleményben ismétli meg, hogy soha semmilyen ügynöki tevékenységet nem folytatott, de erre nem is kérte senki – sem zsarolással, sem bármilyen ígérettel. 

március 13.

Seregély István egri érseket köszöntik püspöktársai, paptestvérei, családtagjai és a főegyházmegye intézményeinek vezetői 75. születésnapja alkalmából az egri szemináriumban.

március 14. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet ad ki a közelgő parlamenti választások alkalmából.
március 22. II. Alekszij összorosz pátriárka válaszol Erdő Péter bíboros februárban hozzá intézett levelére.
április 1.

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök halálának 100. évfordulóján tudományos konferenciát szerveznek a Központi Papnevelő intézetben. 

április 3.

Az Alkotmánybírósághoz fordul a három keresztény történelmi egyház, mert a 2006. évi költségvetési törvény szociális igazgatásról és ellátásokról szóló része több ponton alkotmányellenes, diszkriminatív és korlátozza az egyházak és egyházi intézmények működését.

április 4.

Veres András püspök vezetésével az MKPK Titkársága által életre hívott Helyesírási Bizottság, melynek tagjai teológusok, nyelvészek és a katolikus sajtó képviselői, több hónapos munkája lezárásaként a Szent István Társulat gondozásában a katolikus írásgyakorlat aktuális problémáit és a bizonytalan helyesírású szavak írásmódját tisztázó szószedetet jelentet meg „Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához” címmel.

április 5.

XVI. Benedek pápa elfogadja a 75. életévét betöltő Miklósházy Attila püspök lemondását. A Kanadában élő jezsuita főpásztor 1989-től volt az emigrációban élő magyar katolikusok püspöke. 

április 6.

Erdő Péter bíborost a Lublini Katolikus Egyetem díszdoktorává avatják.

április 9.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ideiglenesen Cserháti Ferenc németországi főlelkészt bízza meg a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával.

április 10.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatójává nevezi ki Varga Lajos esperes plébánost Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke. Egyúttal érdemei elismerése mellett, korára való tekintettel felmenti e megbízatása alól Farkas Attila érseki tanácsost.

április 22.

Ünnepi igeliturgiával nyílik meg a Szent Jakab-zarándokút magyarországi szakasza. Az „Élet gyöngyei” elnevezésű út Szent Margit sírjától halad Mátraverebély-Szentkútra, majd onnan Mariazellbe.

április 26.

„Szó és tett fedjék egymást – mint az imádságra összetett kezek” címmel tart jubileumi konferenciát a megalakulásának tizedik évfordulóját ünneplő Iustitia et Pax Bizottság.

április 28.

XVI. Benedek pápa aláírja azt a dokumentumot, amely kihirdeti Salkaházi Sára vértanúságát. Ezzel megnyílik az út a boldoggá avatás ünnepélyes kihirdetése előtt. Salkaházi Sárát 1944 decemberében gyilkolták meg a nyilasok.

május 23.

Leomlott a katolikus templom tornya a Baranya megyei Belvárdgyulán. Mayer Mihály pécsi egyházmegyés püspökfelhívást tesz közzé a templom újjáépítésének támogatására.

május 26-27.

Debrecen és Határon túli Testvérhitközségei „Itt vagyok” címmel tartanak konferenciát a cívisvárosban. A rendezvényen a keresztény-zsidó kapcsolatok ápolásáért Tolerancia-díjat kap Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök.

május 29.

Szabó Csaba és Soós Viktor Attila történészek szerkesztésében megjelenik a „Világosság” című kötet, amelyből kiderül, hogy a szocializmus évtizedeiben a Magyar Katolikus Egyház és a pártállam viszonyában nem egyenlő erők álltak egymással szemben.

június 7.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot ad ki a művi meddővé tételről. A családtervezési célú művi meddővé tétel már önmagában is súlyos erkölcsi aggályokat vet fel. A keresztény meggyőződés szerint Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, akinek méltósága megköveteli az élet, az egészség védelmét és tiszteletét.

június 10.

Erdő Péter szentmisét mutat be a lengyelországi Swientykrzyz (Sandomierzi Egyházmegye) kolostorában Szent Imre tiszteletére. A zarándokhely legféltettebb kincse az a Szent Kereszt-ereklye, melyet a magyar herceg adományozott a kolostornak.

június 15.

Erdő Péter bíboros levelet intéz George W. Bush amerikai elnökhöz, amelyben megköszöni azt a segítséget, amelyet az USA népe nyújtott 1956-ban a magyar menekülteknek.

június 21.

XVI. Benedek pápa új püspököket nevez ki a 75. évét betöltött Gyulay Endre és Konkoly István utódjául: az új szeged-csanádi megyéspüspök Kiss-Rigó László, esztergom-budapesti segédpüspök, a Szombathelyi Egyházmegye új főpásztora Veres András egri segédpüspök, az MKPK titkára.

június 24.

XVI. Benedek pápa kihallgatáson fogadja Erdő Péter bíborost a Vatikánban. A magyar katolikus egyházfő köszönetet mond a pápának Salkaházi Sára vértanú boldoggá avatásáért.

június 29.

A nemzeti engesztelő imaév keretében a szlovák és a magyar püspöki konferencia állandó tanácsainak tagjai a két nép közötti kölcsönös kiengesztelődés jegyében szentmisét mutatnak be az esztergomi bazilikában, és aláírják a „Megbocsátunk és bocsánatot kérünk” című dokumentumot.

július 5.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Parlamentben fogadja a történelmi egyházak képviselőit. A kormány bizottságot állít fel, amely az 1996-ban létrejött vatikáni-magyar megállapodás hatásait vizsgálja. Közben az SZDSZ ismételten felveti a szerződés felülvizsgálatának szükségességét, és azt, hogy az egyházi iskolák kevesebb pénzt kapjanak az eddigieknél. A KDNP nyilatkozatban utasítja el mindkét javaslatot.

július 10.

Hiller István kulturális és oktatási miniszter kinevezi az egyházi kapcsolatokért felelős új titkárt, az önmagát nyíltan baloldalinak valló Csepregi András evangélikus lelkész személyében.

július 15.

Erdő Péter bíboros ünnepi szentmise keretében püspökké szenteli Varga Lajos pásztói esperes plébánost, akit a Szentatya váci segédpüspökké nevezett ki május 27-én.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendkívüli ülésén Német László verbita szerzetest választja meg a testület titkárának a szombathelyi megyéspüspöknek kinevezett Veres András helyére.

augusztus 4.

Sárospatakon nemzetközi Szent Erzsébet Baráti Társaság alakul, amelynek feladata az Árpád-házi királylány emlékének ápolása. 

augusztus 5.

Havas Boldogasszony ünnepén beiktatják hivatalába Veres Andrást, a Szombathelyi Egyházmegye új főpásztorát.

augusztus 6.

Erdő Péter bíboros, Juliusz Janusz apostoli nuncius, a püspöki konferencia tagjai és határon túli püspökök szentmisét mutatnak be a nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján a kalocsai székesegyházban. A liturgia a nemzeti engesztelő imaév egyik kiemelkedő eseménye.

augusztus 12.

Erdő Péter bíboros ünnepi szentmise kertében hirdeti ki, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti kegyhellyé nyilvánította Mátraverebély-Szentkutat.

augusztus 15.

Az esztergomi bazilika – Magyarország rangban és méretben első temploma – felszentelésének 150. évfordulóján kiállítás nyílik a Keresztény Múzeumban.
Éjjel a budapesti Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templom oszlopcsarnokában az előző évben elkészült emlékműből a keresztet vivő Krisztus fém domborművét kifeszítik és elrabolják.

augusztus 25.

„A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma” magyarul is megjelenik a Szent István Társulat gondozásában.

augusztus 26.

Szentmise keretében beiktatják hivatalába Kiss-Rigó Lászlót, az új szeged-csanádi megyéspüspököt a szegedi dómban.

szeptember 4.

A Szent István Társulat gondozásában DVD-n megjelenik az első magyar nyelvű hangos Biblia.

szeptember 17.

Erdő Péter bíboros sok ezer hívő előtt boldoggá avatja Salkaházi Sárát, az 1944. december 27-én vértanúhalált halt zsidómentő szociális testvért a Szent István-bazilika előtti téren bemutatott szentmise keretében. 

szeptember 20.

A három történelmi egyház püspökei megállapodást írnak alá a katolikus közoktatási intézményekben folyó református-evangélikus, illetve a református-evangélikus közoktatási intézményekben folyó katolikus hitoktatásról..

szeptember 28.

Brenner János áldozópap meggyilkolásának 50. évfordulójához közeledve Veres András megyéspüspök emlékévet hirdet a Szombathelyi Egyházmegyében 2007-re.

október 5.

Erdő Péter bíborost választják elnökké az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának szentpétervári találkozóján.

október 6.

Imádkozzunk egyénileg és közösen nemzetünk megújulásáért! címmel körlevelet ad ki Veres András szombathelyi megyéspüspök.

október 17-20.

Az MKPK által a magyarság lelki megújulásáért meghirdetett nemzeti imaév egyik csúcspontjaként kerül sor a fatimai nemzeti zarándoklatra, amelyen Erdő Péter bíboros, megismételve Szent István cselekedetét, felajánlja hazánkat Szűz Máriának.

október 22.

A három történelmi egyház közös istentiszteletet tart az áldozatok emlékére az 1956-os forradalom 50. évfordulóján a budapesti Szent István-bazilikában. A szertartáson Angelo Sodano bíboros, a Szentatya legátusa felolvassa XVI. Benedek pápa, a magyar nemzethez intézett üzenetét.

október 28.

A Nézőpont Intézet „Új egyházpolitika felé” címmel kerekasztal-beszélgetést rendez az egyházak finanszírozásáról és a vatikáni-magyar szerződésről.

november 1.

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek szentmisét mutat be Sükösdön mindazok testi-lelki gyógyulásáért, akiket a rendőrség ártatlanul és brutálisan bántalmazott október 23-án, s azért, hogy legyen erejük megbocsátani az ellenük vétkezőknek.

november 5.

Szent Imre születésének ezredik évfordulójára készülve szülővárosában, Székesfehérváron emlékévet hirdet meg Spányi Antal megyéspüspök.

november 6.

XVI. Benedek pápa magánkihallgatáson fogadja Sólyom László magyar államfőt, aki Tarcisio Bertone bíboros-államtitkárral is találkozik. A köztársasági elnök biztosítja a Szentatyát és az államtitkárt, hogy Magyarország nem szándékozik módosítani a vatikáni-magyar államszerződést.

november 19.

A budapesti Szent István-bazilikában Erdő Péter bíborosmutat be ünnepi szentmisét, megnyitva ezzel az Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára emlékező jubileumi évet. A magyar királylány és türingiai fejedelemné 1207-ben Sárospatakon született.

november 23.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot ad ki, amelyben kifogásolja, hogy az Országgyűlés elfogadta a 2005. évi zárszámadási törvényt, a történelmi egyházak által kifogásolt tartalommal, anélkül, hogy egyeztetett volna velük előtte.

november 26.

A Mazsihisz a Magyarországi Zsidókért-díjban részesíti Erdő Péter bíborost.

november 29.

Hiller István kulturális és oktatási miniszter közli: a kormány által a vatikáni-magyar szerződés vizsgálatára felkért szakértői bizottság álláspontja szerint nem kell változtatni az 1997-ben megkötött megállapodáson.

november 30.

Az MKPK Állandó Tanácsa és a KDNP vezetősége találkozik a püspöki konferencia székházában. A két fél a katolikus egyház szociális tanítása szemszögéből áttekinti az aktuális társadalmi kérdéseket.

december 6.

Az MKPK Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományoz a 90 esztendős Oloffson Placid atyának, aki tíz évet raboskodott a Gulágon. A díjat Erdő Péter bíboros, a testület elnöke adja át.

december 7.

Az MKPK Állandó Tanácsa és az MSZP közös tanácskozáson vesz részt. A két fél aktuális kérdésekről tárgyal, s hangsúlyozza, hogy a nemzet előtt álló feladatok megoldása a társadalom minden szereplőjének szoros együttműködését igényli.

december 13.

Életének 64. évében meghal Pregun István pápai prelátus, a Hajdúdorogi Egyházmegye főhelynöke, a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola rektora.

december 12-14.

A Kultúra Pápai Tanácsa, az MKPK és az MTA szervezésében „Európa az átalakuló világban” címmel konferenciát rendeznek az akadémia épületében. A rendezvényen előadást tart Paul Poupard bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke, Sólyom László köztársasági elnök és Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke. XVI.Benedek pápa ez alkalomra küldött üzenetét Juliusz Janusz apostoli nuncius olvassa fel.

december 16.

Veres András megyéspüspök a szombathelyi székesegyházban szentmisével nyitja meg a BrennerJános-emlékévet.

XVI. Benedek pápa jóváhagyja azt a dokumentumot, amely elismeri, hogy Kaszap István hősi fokon gyakorolta az erényeket. Ezzel megnyílt az út a boldoggá avatás ünnepélyes kihirdetése előtt.

december 21.

Három nappal karácsony előtt Sólyom László államfő a Sándor-palotában fogadja a magyarországi egyházak és felekezetek vezetőit.

december 27.

Erdő Péter bíboros – hagyományteremtő szándékkal – Szent János ünnepén szentmise keretében áldja meg a legkiválóbb borokat Esztergomban.