2007

január 3.

Életének 58. évében meghal Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő, a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségének vezetője.

január 21.

Erdő Péter bíboros és D. Szebik Imre evangélikus püspök közös istentiszteletével és nyilatkozatával megkezdődik az ökumenikus imahét.

január 28.

Az „Inside the Vatican” című angol nyelvű katolikus folyóirat összeállítása szerint Erdő Péter bíboros Európa első katolikus vezetője.

február 5. P. Paolo Molinari jezsuita szerzetes, aki 1994 óta foglalkozik Kaszap István boldoggá avatási ügyével, elmondja: nincs szó arról, hogy a közeljövőben boldoggá avatják Kaszap Istvánt.
február 14. Együttműködési megállapodást ír alá a Székesfehérvári Egyházmegye és a Székesfehérvári Roma Kisebbségi Önkormányzat.
február 21. A négy történelmi felekezet közös nyilatkozatot ad ki a 14 és 18 év közötti fiatalokról saját használatra pornográf felvételt készítőknek büntetlenséget ígérő törvényjavaslat ellen.
február 20-23. Nemzetközi konferenciát tartanak az indiai Mumbai egyetemén a kultúrák átadásáról. A fórumon Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára Árpád-házi Szent Erzsébetről tart előadást.
március 7. Seregély István egri érsek, a Szent Erzsébet Jubileumi Bizottság elnöke levélben fordul az ország településeinek polgármestereihez azzal a kéréssel, hogy az Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára meghirdetett jubileumi évben nevezzenek el közterületet az általuk vezetett településen a magyar királylányról.

március 13.
Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke a Lengyel Püspöki Konferencia meghívására Lengyelországba utazik, hogy részt vegyen a lengyel püspökök tavaszi ülésén.
március 15. XVI. Benedek pápa elfogadja Seregély István érsek lemondását az Egri Főegyházmegye vezetéséről. A nyugalomba vonuló főpásztor utódjául Ternyák Csaba címzetes emninentianai érseket, a Papi Kongregáció titkárát nevezi ki.
Ugyanezen a napon a Szentatya elfogadja Szabó Tamás püspök lemondását a Tábori Püspökség lelkipásztori vezetéséről. Az ordináriátus vezetését további intézkedésekig Berta Tibor esperes látja el.
március 23-25. „Evangelizáció: a cigányság szabadságának és méltóságának jövője” címmel Dobogókőn rendezi meg találkozóját a Nemzetközi Katolikus Bizottság a Cigányokért (CCIT) nevű szervezet.
március 24. „Szent Imre változó alakja a történelemben” címmel rendeznek tudományos konferenciát Székesfehérváron a Szent István Művelődési Házban.
március 28. Nagy Károly, a Magyar Katolikus Karitász országos igazgatója és Molnár Gyula újbudai polgármester közösen nyitják meg a „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat nappali ellátóintézményét, amely a saját otthonukban élő, illetve hajléktalan szenvedélybetegek számára nyújt segítséget.
április 13. A sárospataki Művelődés Háza „Szent Erzsébet és kora” címmel sorozatot indít az Árpád-házi szent születésének 800. évfordulójára meghirdetett jubileumi esztendő keretében.
április 18. I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka meghívására Isztambulba utazik Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke.
április 21. Jótékonysági napot tartanak Tihanyban, hogy közadakozásból felépülhessen a Károly király kálvária, amelyet 1960 tavaszán brutális módon leromboltak.
április 26.

Erdő Péter bíborost, a CCEE elnökét és elnökségét kihallgatáson fogadja XVI. Benedek pápa a Vatikánban.

május 4. Erdő Péter bíboros vezetésével új borrend alakul Vinum Primatis néven.
május 7-8. A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén a tudós testület levelező tagjává választják Erdő Péter bíborost.
május 5. Csoóri Sándor költő kezdeményezésére megalakul a Márciusi Charta, amely hazánk erkölcsi és szellemi megújulását tűzi ki célul. A dokumentumot aláírja nyolc katolikus főpásztor is.
május 8. Egyházi vezetők, élükön Erdő Péter bíborossal köszöntik a 80 éves Paskai László nyugalmazott bíborost, volt esztergom-budapesti érseket.
május 9. Brazíliába érkezik XVI. Benedek és Aparecidában megnyitja a latin-amerikai püspökök közgyűlését, amelyen beszédet mond Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke is.
május 22. Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke Németországba utazik, a COMECE és a CCEE elnökségi ülésére. A magyar prímásnak a müncheni egyetem díszdoktori címet adományoz.
május 28.

Pünkösdhétfőn Máriaremetén, a Karizmák Ünnepén Erdő Péter bíboros kimagasló egyházzenei és ifjúsági evangelizációs tevékenysége elismeréséül Pro Ecclesia Hungariae kitüntetésben részesíti Sillye Jenő énekest, dalszerzőt.

június 8. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hetényi Varga Károlynak posztumusz Pro Ecclesia Hungariae-díjat, Péch Máriának, Béres Györgynek és Jávor Ernő Egonnak Pro Cuétura Christiana-díjat adományoz.
június 9. Ünnepi szertartás keretében beiktatják Ternyák Csaba érseket, az Egri Főegyházmegye új főpásztorát.
június 14-15. A katolikus-ortodox együttműködésről folytat megbeszélést II. Alekszij orosz ortodox egyházfővel Erdő Péter bíboros-prímás, az Európai Püspöki Konferencia Tanácsának elnöke.
június 23. Az MSZP és az SZDSZ koalíciós egyeztetésén a szabad demokraták jelzik, hogy változtatni akarnak az egyház-finanszírozás gyakorlatán.
június 30. A Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) Árpád-házi Szent Erzsébet szülővárosában, Sárospatakon rendezi meg a magyar családok országos találkozóját. A fórumon ,melyet Bíró László püspök vezet, üzenetet intéznek a társadalomhoz és a közélet szereplőihez.
június 30. A két kormánypárt, az MSZP és az SZDSZ módosította a koalíciós szerződést, amely a szabad demokraták terveinek megfelelően felülvizsgálná az egyházfinanszírozás rendszerét.
július 2. Az MKPK közleményt ad ki a koalíciós szerződés június 30-i módosításával kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy az 1997-ben a Vatikán és a magyar állam között létrejött szerződés értelmében a megállapodást csak mindkét fél beleegyezésével lehet módosítani.
július 5. Paul Poupard bíboros fogadja a Vatikánban a budapesti KlimaFa Kft. képviselőit. Döntés születik arról, hogy a Vatikán nevében csaknem hétezer hektár területen fákat ültetnek a Bükki Nemzeti Parkban. Ezzel járul hozzá a Szentszék a globális környezetszennyezés elleni harchoz.
július 31. A 75. életévét betöltött Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök felajánlja lemondását a Szentatyának. A püspök levelében tájékoztatja XVI. Benedeket a személyével kapcsolatban napvilágot látott információkról.
augusztus 4. A szécsényi ferences templom és kolostor alapításának 675. évfordulóját ünnepli. Az évfordulóhoz és a Szent Erzsébet-évhez kapcsolódva a Porciunkula búcsút különleges ünnepélyességgel tartják meg.
augusztus 11. Szent Imre kultuszát bemutató nemzetközi kiállítás nyílik a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban.
augusztus 15.

Erdő Péter bíboros ünnepi szentmise keretében püspökké szenteli Cserháti Ferencet, akit XVI. Benedek pápa az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökeként a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával bízott meg.

augusztus 18. A Székesfehérvári Egyházmegye országos ünnepséggel emlékezik meg Szent Imre születésének ezredik évfordulójáról Székesfehérváron.
augusztus 23. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elfogadja a washingtoni magyar kápolna tervét. A Magyarok Nagyasszonya-kápolna alkotói Major György és Dragonits Márta belsőépítészek.
augusztus 25. A Budai Várban 56 személy részvételével megalakul a Magyar Gárda, amelynek zászlaját megáldja a három történelmi keresztény egyház egy-egy lelkipásztora. Német László, az MKPK titkára hangsúlyozza: a zászló megáldását végző katolikus pap e cselekedetet saját nevében, egyházi elöljárók tudta nélkül végezte.
augusztus 27. A történelmi egyházak finanszírozási kérdésekről tárgyalnak Hiller István oktatási miniszterrel, aki a Magyar Gárdától való elhatárolódásra szólítja fel a keresztény egyházak vezetőit. Az MKPK közleményben emlékeztet Német László nyilatkozatára, egyúttal igazságtalannak, durvának és méltánytalannak tartja a balliberális oldal egyházat ért támadásait a gárda-ügyben.
szeptember 4. Nagyszebenben rendezik meg a III. Európai Ökumenikus Nagygyűlést, melyen a CCEE elnökeként részt vesz Erdő Péter bíboros.
szeptember 9. Az Országos Cigány Önkormányzat II. János Pál pápáról nevezi el a csatkai kegytemplom mellett épült új kápolnát.
szeptember
15-21.
Egy hétig zajlanak a fővárosban a Városmisszió, Budapest 2007. elnevezésű rendezvény eseményei.
szeptember 29.

Balás Béla kaposvári megyéspüspök szentmise keretében áldja meg az Árpád-házi Szent Erzsébet Közösségi Házat a kizárólag romák által lakott Somogy megyei Baglaspusztán.

október 15. Két túlélő adományából emléktáblát avatnak a Szűz Mária Társasága egykori épületén, ahol a vészkorszak idején zsidó gyerekeket és felnőtteket mentettek a szerzetesnők.
október 16. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán konferenciát rendeznek az egészségügy helyzetéről, a püspöki konferencia és a Faludi Ferenc Akadémia szervezésében.
október 18. Az 1948-at követő kommunista egyházüldözésről tart konferenciát az Esztergom-Komárom Önkormányzat a Szent Adalbert Központban. A rendezvényen részt vesz Erdő Péter bíboros.
október 25.

A Magyar Bencés Kongregáció általános káptalanjának döntése alapján Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát a Győri Bencés Rendházat függő perjelségi rangra emeli.

november 5-6. „A piarista rend Magyarországon” címmel rendeznek konferenciát Piliscsabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a rendalapító, Kalazancai Szent József születésének 450. évfordulója alkalmából.
november 10. XVI. Benedek pápa elfogadja a 75. életévét betöltött Keresztes Szilárd görög katolikus püspök lemondását. Egyúttal kinevezi a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarhátus sede vacente apostoli kormányzójává.
november 14. XVI. Benedek pápa Székely Jánost, az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektorát az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezi ki.
november 17. Alojz Tkac kassai érsek meghívására Erdő Péter bíboros látogatást tesz a Kassai Főegyházmegyében.

november 18.
Az MKPK által Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi évzáró ünnepségét rendezik meg Sárospatakon, Szent Erzsébet szülővárosában. A zünnepségen Erdő Péter bíboros a püspöki konferencia nevében Szent Erzsébet rózsája-díjjal tünteti ki Mádl Dalmát, és megáldja a vártemplom déli kapujánál elhelyezett emléktáblát. Az eseményen részt vesz Mádl Ferenc volt köztársasági elnök és Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke.
november 29. „A kánonjogi esetmegoldás módszere a késői középkorban” címmel tartja székfoglaló előadását a Magyar Tudományos Akadémián Erdő Péter bíboros. Személyében hosszú évtizedek után újra nemzetközi hírű egyházjogász válik az akadémia levelező tagjává.
december 4. Sólyom László államfő a Sándor-palotában fogadja a magyarországi és a határon túli egyházi méltóságokat. A Mazsihisz nem vesz részt a találkozón, tiltakozva az ellen, hogy a köztársasági elnök visszaküldte normakontrollra az Alkotmánybíróságnak a gyűlöletbeszéd-törvényt.
december 6-7. Az Európai Katolikus-Ortodox Fórum előkészítő bizottsága Budapesten, az MKPK székházában ülésezik, Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elnökének vezetésével.
december 12. Az MKPK székházában kerül sor „Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma” című kötet bemutatójára. Az esemény házigazdája Erdő Péter bíboros.
december 15. A Szombathelyi Egyházmegyében lezárul az 1957-ben vértanúhalált halt Brenner János emlékének szentelt év.
Magyar Örökség-díjat kap a PiaristaRend.
december 16. Az éjszakai órákban ismeretlen tettesek kiszedik a jászolból, és letörik a lábát a szekszárdi óriás betlehem Jézus-szobrának.
december 19. A nemzet szegényeivel való szolidaritás kifejezéseként, tiltakozásul a kormánytöbbség által elfogadott egészségbiztosítási törvény ellen, vízkeresztig tartó imádságos éhségsztrájkba kezd két jezsuita szerzetes, Hofher József és Vértesaljai László. Több pap- és szerzetestársuk is csatlakozik hozzájuk.
december 21.

Életének 77. évében meghal Teres Ágoston jezsuita szerzetes, csillagászprofesszor, a Vatikáni Obszervatórium munkatársa.