2009

január 9.

Ünnepi szentmise keretében iktatják be hivatalába Bíró László tábori püspököt a Szent István-bazilikában. A szentbeszédet Erdő Péter bíboros mondja.

január 10. Bajzák Erzsébet M. Eszter nővérnek a katolikus közoktatásban végzett kimagasló teljesítményéért a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Trefort Ágoston közoktatási díjat adományoz.
január 16. XVI. Benedek pápa Erdő Péter bíborost a Kultúra Pápai Tanácsának tagjává nevezi ki.
január 21. Mayer Mihály pécsi megyéspüspököt a Pálos Rend konfráterévé nevezik ki Boldog Özséb ünnepén.
január 22. Az Ökumenikus Imahéten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös nyilatkozatot ad ki, amelyben aggodalmukat fejezik ki a hétköznapok testi és lelki terhei, a megszorítások, az életszínvonal csökkenése, a pénzügyi válság következményei miatt, amelyek mindenkit érintenek. Egyúttal felajánlják, hogy ezek enyhítésében készséggel együttműködnek bármilyen jó szándékú kezdeményezéssel.
január 29. A Pannonhalmi Főapátság konvent-káptalanja újabb kilenc évre bizalmat szavaz Várszegi Asztrik püspök-főapátnak az 1991-ben megkezdett főapáti szolgálatának folytatására.
február 11. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Mayer Mihály pécsi és Takács Nándor nyugalmazott székesfehérvári megyéspüspök püspökké szentelések 20. évfordulóját ünnepli Székesfehérváron.
március 3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Erdő Péter bíboros Pro Cultura Christiana-díjat adományoz Udvardi Erzsébet festőművésznek. A kitüntetéssel a testület tiszteletét fejezi ki a művésznőnek elkötelezett alkotómunkájáért.
március 14. Hiller István oktatási és kulturális miniszter március 15-e alkalmából Táncsics-díjjal tünteti ki Szerdahelyi Csongor újságírót, az MKPK Sajtóirodájának volt vezetőjét.
március 21. Magyarságmentő papi szolgálatáért Magyar Örökség-díjjal tüntetik ki a 94 éves Regőczi István atyát, aki szegény, főleg árva gyerekeket gyűjtött maga köré, velük árvaházakat és templomokat épített.
március 31. A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet posztumusz "Világ Igaza" kitüntetést adományoz Eduard Benedek Brunschweilernek, aki a Nemzetközi Vöröskereszt megbízottjaként 1944-45-ben önzetlenül és rendíthetetlen merészséggel oltalmazta Pannonhalmán a főapátságban menedéket keresőket.
április 2. A Mission is Possible Csoport kiállítást szervez II. János Pál pápa emlékére a budapesti VAM Design Centerben. A kiállítás gerincét a néhai Szentatya személyi fotósa, Arturo Mari által készített, kb. 200 fénykép adja.
április 3. Veszprémben bemutatják a Kairosz Kiadó "Miért hiszek?" című sorozatának legújabb kötetét, amelynek címe: "A szeretet nem múlik el soha". A riportkötetben Márfi Gyula veszprémi érsek Haider Márta kérdéseire válaszol.
április 7. Életének 85. évében elhunyt Jáki Szaniszló Templeton-díjas bencés szerzetes, fizikus, filozófus és teológus, a Pápai Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.
április 8. Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspököt székhelye díszpolgárává választják.
Hilarion Alfejev püspök "Máté passió" című művét mutatja be a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar Antal Mátyás vezényletével a Szent István-bazilikában. A bemutató előtt Erdő Péter bíboros mond köszöntőt.
április 15-22.Első alkalommal látogat magyar prímás a Szentföldre: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezetésével szentföldi zarándoklaton vesz részt a főegyházmegye néhány papja és négy diakónusa.
április 20.A 2009. évi műemléki világnap alkalmából Forster Gyula-emlékérmet kap a Pannonhalmi Főapátság. A kitüntetést a műemlékvédelem területén kimagasló tevékenységet folytató magán-, illetve jogi személyek kaphatják meg az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal javaslata alapján.
május 11.Állandó kiállításon mutatja be Brenner János életét a Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár. A tárlatot a püspöki palota Sala Terrena termében Veres András, szombathelyi egyházmegyés püspök mutatja be.
május 15.A Szeged-Csanádi Egyházmegye égisze alatt megalakul a Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia, amely ősszel kezdi meg működését.
május 25.A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Henszlmann Imre-díját Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök veheti át. A kitüntetést azon magánszemélyek, intézmények kaphatják meg, akik kiemelkedő szinten támogatják a magyar régészet, művészettörténet, iparművészet és műemlékvédelem ügyét.
május 29.Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Veres András szombathelyi megyéspüspök és Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök közleményben tiltakoznak az ellen, hogy az EP-választások előtt az MSZP szórólapjain kampánycélokra használja fel egyházi épületek fotóit.
június 3.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményt ad ki, amelyben fájdalmát fejezi ki az utóbbi időben az egyházat, illetve az egyházi ünnepeket ért gyalázkodó, gyűlöletkeltő megnyilatkozások miatt.
június 6.A magyar és a szlovák püspöki konferenciák tagjainak részvételével zarándoklatot tartanak Mátraverebély-Szentkúton. A bemutatott szentmise főcelebránsa Tomás Galis, a Zsolnai Egyházmegye főpásztora, koncelebrál Varga Lajos váci segédpüspök, Seregély István nyugalmazott egri érsek, valamint Juliusz Janusz apostoli nuncius.
június 11.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Paedagogia Christiana díjat adományoz Zakar Ferenc Polikárp ciszterci főapátnak. Az elismerést Erdő Péter bíboros adja át. A kitüntetéssel a testület nagyrabecsülését fejezi ki a zirci főapát több évtizedes áldozatos munkájáért, oktatói, tudományos és szervezői tevékenységéért.
június 13.Zircen 91 éves korában meghal Kerekes Károly nyugalmazott zirci apát.
június 14.Az úrnapi körmenet alkalmával Erdő Péter bíboros ünnepélyesen megáldja Mindszenty József hercegprímás mellszobrát a Szent István-bazilika főkapujánál. A szobor Rieger Tibor alkotása.
Kovászna városában felavatják és megáldják Márton Áron püspök szobrát, Varga Gábor szobrászművész és keramikus alkotását. Az erdélyi főpásztornak a Szent István Király egyházközség és a Szent Gellért Lovagrend erdélyi Márton Áron Tartománya állít ezzel emléket.
július 3.XVI. Benedek pápa jóváhagyja Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök boldoggáavatását, amelyre október 31-én kerül sor, az esztergomi bazilikában.
július 9.Életének 46. évében váratlanul meghal Ozsvári Csaba ötvösművész, a magyar egyházművészet kiemelkedő alakja, aki 1991-ben egy domborművel díszített, gyönyörű misekönyvet ajándékozott a hazánkba látogató II. János Pál pápának.
július 30.Veres András szombathelyi megyéspüspök megalapítja a Szombathelyi Egyházmegye saját könyvkiadóját - a Martinus Könyv- és Folyóiratkiadót -, amely átveszi az egyházmegye Martinus című havilapjának kiadását is.
augusztus 18.A budapesti Szent Ferenc Kórházban életének 94., jezsuita hivatásának 75. és papságának 64. évében meghal Bálint József, aki a szocialista diktatúra évtizedei alatt többször szenvedett el börtönbüntetést. 2008-ban ő kapta a Hit pajzsa-díjat.
augusztus 18-23.Ezeréves fennállásának évfordulóját hatnapos rendezvénysorozat keretében ünnepli a Pécsi Egyházmegye. Az ünnepségek csúcspontja a Szent Jobb mellett bemutatott szentmise, amelyet Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek vezet augusztus 23-án.
augusztus 26.Az egyházi iskolák újraindulásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi konferenciát tartanak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A konferencia fővédnöke Erdő Péter bíboros, a PPKE nagykancellárja, aki A vallás szerepe az ember életében, az oktatás célja címmel tart előadást.
augusztus 29.Pünkösdváró Európa címmel ökumenikus nagytalálkozót rendeznek a szegedi dómban, amelynek végén zárónyilatkozatot fogadnak el a szlovákiai államnyelvtörvénnyel szembeni fellépés, illetve a határon túli magyarok melletti kiállás jegyében. Az összejövetelt a nagyváradi európai parlamenti iroda és a Szeged-Csanádi Egyházmegye szervezi Tőkés László EP-képviselő és Kiss-Rigó László megyéspüspök kezdeményezésére.
szeptember 2.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot ad ki, amelyben a legkiszolgáltatottabb, adósságcsapdába került emberek védelméért emel szót.
szeptember 3.Erdő Péter bíboros prímás fogadja a budapesti látogatáson hazánkban tartózkodó két indiai püspököt, Chacko Thottumarickal Indorét és Devprasad Ganawa Jhabuát.
szeptember 4.Levélben kér segítséget a négy történelmi egyház az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főbiztosától, Knut Vollebaektől, hogy támogassa a nemzetek közötti megbékélést. A kérésre a Szlovákiában szeptember 1-jén életbe lépett nyelvtörvény miatt kerül sor.
szeptember 4-6.Jubileumi konferenciát szervez Esztergomban a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Keresztény Értelmiségiek Szövetsége "Az első húsz év után" címmel.
szeptember 10.Bajnai Gordon magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök Szécsényben találkozik, hogy a két ország közötti feszültséget enyhítsék. A találkozó napján Beer Miklós váci püspök kezdeményezésére imaórát tartanak a szécsényi ősi ferences templomban.
szeptember 15-17.A Magyar Katolikus Egyházművészeti értékeinek bemutatására, szélesebbkörű megismertetésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia első alkalommal rendezi meg a Magyar Katolikus Kultúra Napjait, amelyet Veres András szombathelyi megyéspüspök nyit meg. A rendezvény nyitónapján a Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója új könyvesboltot nyit a belváros szívében. Az üzletet Erdő Péter bíboros prímás áldja meg.
szeptember 18.A Magyar Kultúra Alapítvány Szentháromság téri székházában a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége szervezésében emlékkonferenciát tartanak Slachta Margit, a magyar Országgyűlés első női képviselője születésének 125. évfordulóján. A konferencia után Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mutat be szentmisét a Budavári Nagyboldogasszony-templomban.
szeptember 19.Balás Béla kaposvári püspök felszenteli az első roma kápolnát a Somogy megyei Pálmajorban.
szeptember 21.Az Egyház élő hitével összhangban címmel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus hit megőrzésére az újpogányság egyre terjedő szellemével szemben.
szeptember 22.A Parlament emberi jogi, vallásügyi bizottságának ülésére a történelmi egyházak kérése ellenére sem megy el Hiller István oktatási miniszter, egyúttal közli, hogy az üléssel csaknem egy időben hivatalába várja a felekezetek képviselőit. A tárcavezető közli: jövőre 9 százalékkal csökken az egyházaknak adandó összeg.
szeptember 24.Magyarul is megjelenik XVI. Benedek pápa harmadik, Caritas in veritate kezdetű enciklikája. A magyar fordítást Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beran Ferenc egyetemi docens, a fordítás lektora és Farkas Olivér, a Szent István Társulat igazgatója mutatja be az MKPK székházában.
október 25.Erdő Péter bíboros celebrál ünnepi szentmisét a rákosszentmihályi plébániatemplomban. A liturgiát követően felavatják Mindszenty József hercegprímás első budapesti köztéri szobrát, amely Domonkos Béla szobrászművész alkotása.
október 28.81 éves korában, hosszú betegség után meghal Kondor Lajos SVD, a portugáliai Fatimában 1917-ben történt jelenések szemtanúinak boldoggáavatási perének posztulátora.
október 31.Az esztergomi bazilikában kerül sor Meszlényi Zoltánnak, az 1951-ben mártírhalált halt esztergomi segédpüspöknek a boldoggáavatására. A szertartást Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa végzi.
november 4.A Vatikánban XVI. Benedek pápa jelenlétében ad koncertet Magyarország legrégebben alapított cigányzenekara, a Rajkó Zenekar, a magyar cigányzenekarok közül elsőként.
november 13.A Vatikánban XVI. Benedek pápa fogadja Bajnai Gordon magyar miniszterelnököt.
november 23.A Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszdoktorává avatja Oscar Andres Rodriguez Maradiaga hondurasi bíboros érseket, akinek tudományos munkásságát számos egyetem ismerte el Közép- és Dél-Amerikában, az Egyesült Államokban, valamint Európában.
november 23-25.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa Erdő Péter bíboros vezetésével Romániában, Iașiban (Jászvásár) tartja éves találkozóját a Romániai Püspöki Konferencia képviselőivel.
december 7.Sólyom László államfő a Sándor-palotában fogadja a hazai és határon túli történelmi egyházak vezetőit.
december 9.A Szent István Társulat gondozásában megjelenik Erdő Péter Naplójegyzetek Szent Pál évében című kötete, melyet a Magyar Katolikus Rádió gondoz.
december 11.Felavatják Melocco János, 1951-ben kivégzett katolikus újságíró emléktábláját Budapest V. kerületében, a pesti ferences templom falán. Az Új Ember Kiadó Melocco János halálának századik évfordulójára emlékezve jelentet válogatást meg a vértanúhalált halt katolikus újságíró cikkeiből Mint a nap címmel.
december 12.Erdő Péter bíboros prímás leplezi le Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök emléktábláját a zuglói Páduai Szent Antal-templomnál. 1941-ben Meszlényi Zoltán tette le a Bosnyák téri templom alapkövét, ezért a helybéli hívek azóta is szeretettel őrzik emlékét.
december 14.2010. június 30-án a tervek szerint végleg bezárja kapuit a Szent Imre-templom az ohiói Clevelandben. A templom kincseit az interneten árverezik el, beleértve a festett üvegablakokat is. Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke az ügyben levelet intéz Richard Gerard Lennon clevelandi püspökhöz, kérve, hogy amennyiben lehetséges, "szíveskedjék a templomot a magyar közösség használatára meghagyni, vagy ha az már nem lehetséges, akkor a magyar szenteket ábrázoló, színes üvegablakokat a magyar katolikus közösségnek ajándékozni."
december 19.Hitéleti és szociális tevékenysége elismeréséül Magyar Örökség-díjban részesül Prohászka Ottokár, egykori székesfehérvári püspök.