2012

január 6. Életének 85., áldozópapságának 58. évében meghal Szőke János szalézi szerzetes pap, szatmári és nagyváradi kanonok és kolosmonostori apát.
január 12.Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök a Magyar Kurírban megjelent írásában leszögezi: a hazánk elleni gyűlölködő külföldi támadások valódi oka az, hogy a magyar kormány olyan alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének. Az új Alkotmány Isten nevével kezdődik, kimondja, hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve, védi a házasság intézményét mint férfi és nő között létrejött életszövetséget. Az Alkotmány azt is leszögezi, hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani.
január 14.Hárommillió forint gyűlik össze 12 nap alatt a székesfehérvári püspökség adventi udvarának jótékonysági vásárában azzal a céllal, hogy támogassák a fogyatékkal élőket segítő civil szervezeteket és rászoruló családokat, valamint az autista embereket és családjaikat. A Gyermekvédelmi Központ öt éve alapított Gyermekekért-díját idén a székesfehérvári püspökségnek adja át, kiemelve a Spányi Antal megyéspüspök irányított karitatív tevékenységet.
január 16.A Mária Rádió Egyesület elnökségének döntése alapján Dúl Géza lett a magyarországi Mária Rádió új műsorigazgatója.
február18. A Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumi évének ünnepi megnyitóját tartják Hajdúdorogon a székesegyházban és a Szent Bazil oktatási központban.
február 25. Idén Katona István, az Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség lelki vezetője kapja a Parma fidei - Hit pajzsa és az ezzel együtt járó Hazámért-hitemért díjakat.
március 5.Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) a 2012. évet - mely Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének 120. évfordulója - Mindszenty-emlékévvé nyilvánítja, s ez alkalomból konferenciasorozatot indít útjára, melynek első helyszíne Veszprém, ahol az egykori főpásztor püspök volt.
április 2.Életének 71. évében meghal Kopp Mária orvos, pszichológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese.
április 12. Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató pékséget nyit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a főváros III. kerületében. A helyiséget az óbudai önkormányzat térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.
április 15. Több ezer ember vesz részt a Szabadság híd pesti hídfőjétől, a Salkaházi Sára-rakpartról induló Élet menetén. A holokauszt magyarországi áldozataira emlékező rendezvényen felszólal Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke is, hangsúlyozva: a kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal. Nem fér össze a gyűlöletkeltéssel és az indulatok szításával semmilyen vallási közösség, semmilyen népcsoport ellen.
május 8. Nyolcvanötödik születésnapját ünnepli Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek.
június 1.A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményt ad ki az abortusztablettáról. Ebben felhívja a katolikus hívek figyelmét arra, hogy az abortusz minden formája az emberi élet kioltása, amely a Teremtő örök törvénye folytán súlyos bűn, így a katolikus egyház sem taníthat mást erről az igazságról. Ebből a szempontból a művi terhességmegszakítás és az abortusztabletta alkalmazása egyforma súlyú és semmiképpen sem mondhatjuk, hogy humanizálja ezt a cselekedetet. Az emberi élet a fogantatástól kezdve védelmet érdemel.
június 13.A Mindszenty-emlékév alkalmából a Székely János püspök által vezetett Kájoni János Cigánypasztorációs Csoport pályázatot hirdet Mindszenty bíboros és a cigányok címmel
június 15.A 100 éves Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriuma alkalmából emlékzarándoklatot szervez Rómába július 3. és 5. között. A zarándokok egy lelkes csoportja kerékpáron teszi meg a mintegy 1600 km-es távot, hogy a jeles eseményre az örök városba érkezzék.
június 19.Opening Doors (Kinyíló ajtók) címmel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigány lelkipásztorkodásért felelős bizottsága és a Renovabis német egyházi segélyszervezet első alkalommal rendezi meg nemzetközi szemináriumát, amely a közép- és kelet-európai cigányok integrációját szolgáló tervezetekről szól. Az eseményt Egerben, az Érseki Hittudományi Főiskola Szent János Házában tartják.
június 26.Európai Polgár-díjjal tüntetiki az Európai Parlament Székely János püspököt az idén, elismerve ezzel romapasztorációs tevékenységét.
június 29.XVI. Benedek pápa számos dekrétum között engedélyezi annak a kihirdetését is, amely elismeri Isten Szolgálója, Bogner Mária Margit vizitációs nővér hősies erényeit.
július 10.Alberto Bottari de Castello apostoli nunciust fogadja Orbán Viktor kormányfő, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Szijjártó Péter államtitkár a Miniszterelnökségen.
július 17.Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Balog Zoltán miniszter (EMMI) és Hölvényi György, az egyházi és civil ügyekért felelős új államtitkár látogatást tesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházában.
július 31.Orbán Viktor miniszterelnök a fenntartó, a Váci Egyházmegye kérésére az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorává nevezi ki Fülöpné Erdő Máriát. Az öt évre szóló megbízást Balog Zoltán miniszter adja át, ünnepélyes keretek között.
augusztus 12. A magyarországi római katolikusok által leginkább látogatott búcsújáróhely Mátraverebély-Szentkút, amely Nógrád megye legkedveltebb turisztikai célpontja, közel 2,5 milliárd forint európai uniós támogatásban részesült.
augusztus 22. Életének 92. évében meghal Szennay András nyugalmazott bencés főapát.
augusztus 23. Idén Magyarországon rendezik meg az európai totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapját. Az MKPK nyilatkozatot ad ki az alkalomból, hangsúlyozva: tisztelettel emlékeznek meg mindazokról, akik nemzeti, etnikai vagy vallási hovatartozásuk, világnézeti, hitbeli meggyőződésük miatt üldözést szenvedtek, és kérik Isten irgalmát, áldását az áldozatokra és hozzátartozóikra, és Európa minden népére, hogy a terror és az elnyomás soha többé ne ismétlődjön meg.
augusztus 27. Várszegi Asztrik püspök, főapát számos püspök, apát, egyházi és közéleti személyiség, valamint hívek jelenlétében felszenteli a felújított Szent Márton-bazilikát Pannonhalmán.
augusztus 28-31. Nyolcvanöt országból tizenkétezer fiatal vesz részt a Fokoláre Mozgalom által szervezett, többnapos, nagyszabású nemzetközi rendezvényen, a Genfesten.
szeptember 1. Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke levelet intéz II. Karekin örmény katolikoszhoz, melyben a püspöki konferencia teljes szolidaritásáról biztosítja az örmény keresztényeket és a sokat szenvedett örmény népet, a leghatározottabban elutasítva minden etnikai erőszakot és gyűlölködést.
szeptember 18. XVI. Benedek pápa Erdő Péter bíborost, Esztergom-budapesti érseket, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnökét kinevezi a püspöki szinódus XIII. általános rendes közgyűlésének tagjai közé.
szeptember 27. Az Út a Békéhez Díjjal tünteti ki Áder János köztársasági elnököt a Szentszéknek az ENSZ mellett működő állandó megfigyelő missziója. A díjat azért ítélték a magyar államfőnek, mert Magyarország sokat tett az emberi élet és a házasság intézményének tiszteletben tartásáért.
október 1.Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára az Országházban fogadja Bisár Butrosz ar-Rait, Libanon maronita pátriárkáját és kíséretét. A pátriárkát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházában fogadja Erdő Péter bíboros és a püspöki konferencia tagjai. Este a pátriárka maronita rítus szerinti szentmisét mutat be a budapesti Szent István-bazilikában.
október 11. Az egész katolikus világban, így hazánkban is megkezdődik a hit éve, melyet XVI. Benedek pápa hirdetett meg, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából.
október 18. Szombathelyen megnyitja kapuit a II. János Pál Katolikus Szakkollégium. Az intézményt megáldja és Veni Sancte szentmisét mutat be az intézmény alapítója és fenntartója, Veres András szombathelyi megyéspüspök.
október 23. Megválasztják a Püspöki Szinódus Állandó Tanácsának tagjait: a három európai bíboros egyike Erdő Péter Esztergom-budapesti érsek, a CCEE elnöke. A tanács két másik tagja Bruno Forte, Chieti-Vasto érseke és Cristoph Schönborn bécsi érsek.
október 24. A hit évében a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében keresztény felnőttképzés indul Prohászka Akadémia néven, melynek keretében biblikus, teológiai és egyháztörténeti előadásokat hallgathatnak az érdeklődők 2012 októberétől 2013 júniusáig.
november 5.
Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom-budapesti érsek, Bölcskei Gusztáv református és Gáncs Péter evangélikus püspök köszöntik 90. születésnapja alkalmából Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbit Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem Információs Technológiai Karának aulájában.
november 15.Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben átadta a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést Christoph Schönborn bíborosnak, bécsi érseknek.
november 27.Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vezetésével ülést tartott a vatikáni–magyar vegyes bizottság.
november 28.A magyarországi gazdaság- és társadalomtudományi képzés és kutatás megújítása céljából köt stratégiai együttműködési megállapodást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem.
december 6.Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában a határon túli egyházi vezetőket fogadja.
december 7.II. János Pál pápa 2002. december 7-én nevezte ki Erdő Pétert az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye élére, majd 2003-ban bíborossá kreálta. Érseki kinevezése tizedik évfordulója alkalmából az MTI-nek adott interjújában a magyar katolikus egyházfő az Egyház karitatív és oktatási munkájáról beszél, továbbá a cigánypasztoráció kapcsán arról is: fontos tudatosan ellenállni mindenfajta etnikai, vallási, nemzetiségi provokációnak, és az ilyen helyzetekben újra és újra meg kell szólalni.
december 12.Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában látja vendégül a magyarországi egyházi vezetőket.
december 16.Egyháziak és világiak is köszöntik a 80 éves Jelenits István Széchenyi-díjas piarista szerzetest, teológust, tanárt és írót, a Corvin-lánc kitüntetettjét.
december 20.Mindszenty József Padányi Biró Márton veszprémi püspökről írt monográfiát, melyet 1934-ben adtak ki Zalaegerszegen. A kötet reprint kiadása a Mindszenty József Emlékmúzeum Alapítvány gondozásában jelent meg.
december 27. Bár lezárjuk a centenáriumi esztendőt, ez a lezárás ugyanakkor egy új kezdetet is jelent: lelki életünk megújulásának a kezdetét – emeli ki Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök a 100 éves Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumi évét bezáró hálaadó Szent Liturgián, melyet Szent István első vértanú és fődiakónus ünnepén tartanak Máriapócsón.