2015

2015-ben Háromszáz éve annak, hogy elkezdődött a katolikus hitélet visszatérése Debrecenbe. Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a 2015-ös évet emlékévvé nyilvánította.
január 5. Elhunyt Tarjányi Zoltán, a PPKE Hittudományi Karának professzora, erkölcsteológus. 1999-2001-ig az Új Ember főszerkesztője, 2005 óta a Teológia szakfolyóirat főszerkesztője volt.
január 13-15. A Hittani Kongregáció vezetőinek és az európai püspöki konferenciák hittani bizottsági elnökeinek találkozója Esztergomban.
január 16. Az MKPK és a MEÖT közös nyilatkozatában a leghatározottabban elítélik a Charlie Hebdo hetilap szerkesztősége elleni véres önbíráskodást. Mások vallási, nemzeti vagy kulturális érzékenységének szándékos provokálását és a közösségek elleni gyűlöletkeltést éppúgy elfogadhatatlannak tartják.
március 1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Kárpátalján kialakult súlyos helyzet miatt a katasztrófaalapból 10 millió forint értékben gyorssegélyt nyújt, március 15-én pedig gyűjtést tartanak  minden katolikus templomban.
március 8-24.A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója alkalmából a kegyképet körbeviszik az országban.
március 20.Ferenc pápa a Magyar Katolikus Egyházon belül a bizánci rítusú katolikusok számára megalapítja a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdorogi Egyházmegyét, Debrecen székhellyel metropolitai székké emelte, első metropolitájává Kocsis Fülöpöt nevezi ki. 
A Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emeli, megtéve a Hajdúdorogi Metropolitai Szék szuffragáneus egyházmegyéjévé. Első püspöke Orosz Atanáz. A pápa megalapítja továbbá a bizánci rítusú katolikusok számára a Nyíregyházi Egyházmegyét, a Hajdúdorogi Egyházmegyéből leválasztott területből, és apostoli adminisztrátorává kinevezi Orosz Atanáz püspököt.
április 15. 25 éve állt helyre Magyarország és az Apostoli Szentszék diplomáciai kapcsolata. Ebből az alkalomból konferenciát tartanak Budapesten, a parlamentben.
május 11. Erdő Péter bíboros és Spányi Antal püspök Budapesten átadja a Stephanus-díjakat, amelyet ebben az évben André-Joseph Léonard belga érsek és Kányádi Sándor költő kap.
május 22. Pro Familiis díjat ad át Bíró Lászlónak, az MKPK családreferens püspökének Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.
június 2. A Püspöki Kar által 100 évvel ezelőtt végzett felajánlás évfordulóján, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai szentmise keretében ajánlják fel Magyarországot Jézus Szentséges Szívének a Szent István-bazilikában.
június 12. Beiktatják tisztségébe a Ferenc pápa által megalapított görögkatolikus Hajdúdorogi Metropólia vezetőjét, Kocsis Fülöp érsek-metropolitát Debrecenben.
június 18. Veres András püspök vezetésével sajtótájékoztatót tartanak Budapesten Ferenc pápa Laudato si című, Rómában aznap megjelent új enciklikájáról. Az enciklikában a pápa fontosnak tartja, hogy a katolikusok a többi kereszténnyel, istenhívővel és a nem hívőkkel együttműködve gondolkodjanak az ökológia kérdésében.
augusztus 17. Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek életének 89. évében elhunyt. Temetését augusztus 22-én tartják.
szeptember 2. Az MKPK őszi rendes ülésén megválasztják az új tisztségviselőket: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Veres András szombathelyi megyéspüspök, alelnöke Udvardy György pécsi megyéspüspök, az Állandó Tanács választott tagjai pedig Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint Ternyák Csaba egri érsek. Megbízatásuk öt évre szól.
szeptember 6. A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést adja át Orbán Viktor miniszterelnök Pápai Lajosnak, a Győri Egyházmegye püspökének a főpásztor 75. születésnapja alkalmából tartott szentmise végén a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.
szeptember 7. Erdő Péter bíboros és Veres András püspök, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai levelet küldenek Ferenc pápának, amelyben hangsúlyozzák,hogy a pápa menekültek befogadásáról és segítéséről szóló felhívását készséggel és örömmel követik.
szeptember 12. Katolikus Társadalmi Napok Debrecenben, amelynek idei központi témája: a katolikus oktatás és nevelés. Magyarországon 2015-ben az iskolák 11 százaléka működik valamelyik egyház fenntartásában.
szeptember 18. Az MKPK Pro Cultura Christiana-díjat adományoz Dragonits Márta építésznek. A kitüntetést a testület nevében Erdő Péter bíboros adja át szeptember 18-án, az Ars Sacra rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján.
szeptember 18-19. Szerzetesek tere Budapesten: a megszentelt élet éve alkalmából kétnapos, nagyszabású programsorozatot rendeznek. Az esemény alkalmából Ferenc pápa videoüzenetet küldött.
szeptember 18. A magyarországi férfi és női szerzetesrendek konferenciái közös közleményt adnak ki a menekült kérdésről.
szeptember 21.A Szentatya szeptember 21-én Palánki Ferencet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki. A november 14-ig, az új megyéspüspök beiktatásáig az egyházmegyét Bosák Nándor püspök apostoli kormányzóként vezeti.
szeptember 29. Az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal együttműködésben „Közös otthonunk a teremtett világ” címmel, egyházi és politikai vezetők részvételével konferenciát rendez. Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár által üzenetet küld a parlamenti tanácskozásra.
október 4-25.Püspöki szinódus Rómában a családról. XIV. rendes püspöki szinóduson hárman képviselik a Magyar Katolikus Egyházat: Erdő Péter bíboros, a szinódus főrelátora, Veres András szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke, és Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a keleti rítusú egyházak képviselője.
november 1.Az MKPK körlevelet bocsát ki a Szent Márton jubileumi év megnyitása alkalmából.
november 4.Az MKPK közleményben tudatja: különösen sokat gondolunk minden keresztény hívőre és családjaikra, akik a szíriai konfliktusban különösen érintettek. Az MKPK 10 millió forint segélyt küld számukra.
november 15. Az MKPK nyilatkozatot tesz közzé a párizsi terrorcselekmények kapcsán. Imádkozunk a merénylet áldozataiért, kifejezzük együttérzésünket a halottak és a sebesültek családtagjai felé.
november 21.A Szent Erzsébet rózsája díjat Szóda Józsefné kapta, Écsy Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász vezetőjének ajánlása alapján.
decemberAz irgalmasság rendkívüli szentévének kezdetén a magyarországi és külhoni egyházmegyék kijelölt templomaiban is sor kerül a szentévi kapuk ünnepélyes megnyitására.
december 12.Beiktatják Szocska A. Ábelt, a Nyíregyházi Egyházmegye új apostoli adminisztrátorát a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban. Szocska A. Ábelt Ferenc pápa október 31-én nevezte ki a Nyíregyházi Egyházmegye „sede vacante” apostoli adminisztrátorává.