Szent Ágota szűz és vértanú

A tanítványok hirdették a megtérést. És sokan követték őket. Ágota is közéjük tartozott. A vértanúk vére olyan tanúságtétel volt, amely sokakat vonzott Krisztus útjára. Szeretnénk mi is tanúságot tenni Istenről, az Ő szeretetéről.

Jean Bellegambe: Szent Ágota mártíromsága, 1515 Douai, Chartreuse Múzeum
Jean Bellegambe: Szent Ágota mártíromsága, 1515 Douai, Chartreuse Múzeum

Előkelő cataniai (Palermo-i) családból származott. Décius császár üldözése alatt Quiniliánus helytartó feleségül kérte, de Ágota visszautasította azért, mert fogadalmával egész életét Krisztusnak szentelte. A helytartó kegyetlenül megkínoztatta, de Ágotát nem tudta megtörni. Az ismételt kegyetlen kínzások után imádságos lélekkel halt meg 251-ben. Az Egyház kezdettől fogva tisztelte, és nevét a római misekánonba is felvette. Szicilia lakói az Etna kitörése ellen szokták pártfogását kérni.

A legenda megőrizte Szent Ágotának azokat a szavait, amelyeket bírája szemébe vágott, miután az szörnyű indulatában megcsonkíttatta: "Embertelen zsarnok! Nem szégyenled, hogy egy nő testéről azt vágatod le, amiből mint gyermeket anyád téged is táplált? Tudd meg, hogy lelkemben továbbra is épek melleim, melyeket Istennek szenteltem. Belőlük merítek erőt magamnak."

Bővebben

Választható olvasmányok

1Kor 1, 26-31
Isten azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge.

Lk 9, 23-26
Aki nem félti az életét Krisztusért, megmenti azt az örök életre.