Szent Mór püspök

október 25.

1000 táján született. Valószínűleg ő volt az a pannonhalmi szerzetes, akit a legenda szerint Szent Imre hét csókkal üdvözölt. Pécsi püspökként felkarolta a káptalani iskolákat, templomokat és kolostorokat létesített. Ő az I. András királyt koronázó három püspök egyike. Kézjegye rajta van a tihanyi alapítólevélen. Ő írta meg a zoborhegyi remete, Szent Zoerárd-András és Benedek életrajzát. 1070 táján halt meg. Tiszteletét 1848-ban hagyta jóvá a Szentszék.

Ő az első magyar származású bencés a pannonhalmi monostorban, egyben az első magyar író, aki (latinul) megírja Szent István, Szent Imre, valamint Szent Benedek és Szent András bencés remeték életrajzát. A mű átdolgozva maradt ránk. A gyermek Szent Imre megérzi a szerzetes életszentségét, külön tisztelő csókokkal üdvözli; talán ez kelti föl a király figyelmét. Pécsi püspök lesz (1036?).

Mór bencés szerzetes, majd pécsi püspök. Egészen Istennek adott életét ismerte fel Szent Imre a legenda szerint. Én is szeretném egészen Istennek adni életemet. Segít ebben Istennek a Lelke, mely bennem él.

http://www.katolikus.hu/szentek/1025.html

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 317.

Válsztható olvasmányok

Róm 12,3-13
A nektek juttatott kegyelem szerint segítsetek a szenteken.

Mt 9,35-10,1
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.