Gonzága Szent Alajos szerzetes

június 21.

Alajos 1568-ban született Castiglioneban (Mantova mellett), atyja mantovai őrgróf volt. Már fiatal korában megtanulta, hogy heves természetét fékeznie kell. Apród volt Firenzében, majd Madridban II. Fülöp király udvarában. Komolysága és vallásossága már akkor feltűnt. 17 éves korában belépett a Jézus Társaságba, miután kitartóan ostromolta apját, hogy megkapja erre az engedélyt. Szerzetesnövendék volt Rómában, amikor ott kitört a pestisjárvány. Önfeláldozóan ápolta a betegeket, majd őt is elragadta a járvány. Meghalt 1591. június 21 -én.

Gonzága Szent Alajos szerzetesGonzága Szent Alajos szerzetes

Emberi igyekezetünk és erőnk még ahhoz is kevés, hogy önmagunkról gondoskodni tudjunk. Csak Isten kegyelmével vagyunk képesek teljes életet élni. Ezért fontos hogy bízzunk Isten gondviselő jóságában.

Példája: Hivatásodat kövesd minden körülmények közt! Ehhez tisztázd a hívatásodat, bármi legyen is az. Tényleg mi a hívatásod?

Bővebben

Választható olvasmányok

1Jn 5, 1-5
Aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia, legyőzi a világot.

Mt 22, 34-40
Szeresd Uradat Istenedet, és szeresd felebarátodat, mint saját magadat!