Prágai Szent Ágnes szűz

június 8.

1205-ben született. Szülei I. Ottokár cseh király és Konstancia, III. Béla magyar király lánya voltak. A trebnicai cisztercita nővéreknél nevelkedett. Apja terve az volt, hogy menjen feleségül II. Frigyes császárhoz, de ez a terv meghiúsult. Ágnes Prága külvárosában egy kis házban telepedett meg. Nemsokára ferencesek és klarissza nővérek is költöztek oda. Ágnes buzgólkodása folytán templom és kórház épült; az egykori nyomornegyedből karitatív központ lett. Szentünk 1282. március 2-án halt meg. Sírját 1930-ban tárták fel. II. János Pál avatta szentté 1989. november 12-én.

Prágai Szent Ágnes szűzPrágai Szent Ágnes szűz

Apja halála után egy kis házikóba költözött, ahol teljes szegénységben, darócruhában a szegények gondozásával foglalkozott. Testvére segítségével kolostort és templomot építtetett a kis ház közelébe. Klarissza apáca lett. Jó barátság fűzte Szent Klárához, leveleztek. Társainak nevelője, segítője, a szegényeknek jótevője, politikusoknak békítője volt. A legnagyobb szigorúságot kívánta, kemény bűnbánatot és vezeklést követelt. Határtalan szerénység jellemezte. Általános tisztelet vette körül.

Példája: hivatásod mellett tarts ki, légy alázatos, szerény, imádkozz!

Bővebben

Szüzek miséje, 324. vagy szerzetesek miséje, 328.

Választható olvasmányok

1Kor 7, 32-35
A szűz arra gondol, ami az Úré.

Mk 3, 31-35
Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám.