Kármelhegyi Boldogasszony

július 16.

Kármel hegyén élt Illés próféta, az igaz hit védelmezője. Már nagyon régen éltek a hegyen remeték, a XII. században ott rendet alapítottak, hogy a Szűzanya oltalmában szemlélődő életmódot folytathassanak. A tengerről felszálló felhőben (1Kir 18,44), mely Illés idejében a megmentő esőt hozta, ők a Szűzanya előképét látták. A Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletét magukkal hozták Európába is, amikor a szaracénok elől menekülni kényszerültek. A hagyomány szerint Mária Szent Stock Simon rendfőnöknek átadta a skapulárét és különleges ígéreteket adott azoknak, akik azt viselik.

Isteni meghívás, Istentől származó küldetés. A Szűzanyát éppen azért tiszteljük, mert igent mondott Isten hívására. Hálát adunk Istennek mindazért, amit tett és tesz ma is a világban. Felfedezni életünkben Isten nagy tetteit, hálára gyulladni, és követni szavát, hirdetni szeretetét. Kármelhegyi Boldogasszonynak, Máriának egész élete hálaadás Isten nagy tetteiért.

1. vsz.
Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk.
Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szózatunk.
Skapuláré szende királynéja, kármeliták kegyes pártfogója,
Jóra térő, bánatos kebellel lábaidhoz borulunk.
2. vsz.
Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga.
Benne támadt lelki üdvösségünk leggyönyörűbb hajnala.
Üdvözölt légy, Kármel Ékessége, szétsugárzó kegyelmek edénye:
Telt edény és benne sebeinknek gyógyerejű balzsama.

Szűz Mária miséje, 306.

Választható olvasmányok

Zak 2, 14-17
Örvendj, Sion leánya, íme, eljövök!

Mt 12, 46-50
Jézus azokat nevezi anyjának és testvéreinek, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik.