Szent Bernát apát és egyháztanító

augusztus 19.

Bernát 1090-ben született burgundiai nemes családból. Négy évvel anyja halála után belépett Citeaux (innen a ciszterci rend neve) reformkolostorába. Később 12 szerzetessel új kolostort alapít Clairvaux-ban. 

Szent Bernát apát és egyháztanító (1090-1153)Szent Bernát apát és egyháztanító (1090-1153)

Életműve rohamosan fejlődött, úgyhogy haláláig nem kevesebb, mint 68 új kolostor létesült. De nemcsak a szerzetesi élet felvirágoztatása foglalkoztatta, hanem az egész Egyház gondjai is. Tanácsadója volt pápáknak, püspököknek és fejedelmeknek egyaránt. Lendületes, nagy hatású szónok volt. Lelki életét jellemzik saját szavai: „Az istenszeretet mértéke a mérték nélküli szeretet.” A sok munka és önmegtagadás idő előtt felőrölték erejét. Meghalt 1153. augusztus 20-án.

1174-ben III. Sándor pápa avatta szentté, 1830-ban VIII. Pius egyháztanítóvá tette.

A mézajkú mesternek is nevezik, csodaszép írásai miatt. Élete példájával az erények útján vezette társait. Isten erejében bízva szolgálta a béke és az egység helyreállítását. Isten házáért, az egyházért való buzgóság lobogott lelkében. Ezt a lelkesedést szeretnénk eltanulni tőle.

http://www.katolikus.hu/szentek/0819.html

Egyháztanítók miséje, 323. vagy szerzetesek miséje, 328.

Választható olvasmányok

Sir 15,1-6
Betölti őt a bölcsesség és értelem lelkével.

Jn 17,20-26
Azt akarom, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok.