1Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg.

2Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Natanael a galileai Kánából, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány.

3Simon Péter így szólt hozzájuk:
– Elmegyek halászni. Erre ők:
– Mi is veled megyünk.
Kimentek, és beszálltak a bárkába, de aznap éjjel semmit sem fogtak.

4Amikor megvirradt, Jézus megállt a parton, de a tanítványok nem tudták, hogy ő az.

5Jézus ekkor így szólt hozzájuk:
– Gyerekek, nincs valami ennivalótok?
– Nincs – válaszolták.

6Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, és majd találtok! – mondta nekik.
Kivetették, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt.

7Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett:
– Az Úr az!
Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és a tengerbe vetette magát.

8A többi tanítvány pedig a bárkán jött ki, magukkal húzva a hallal teli hálót. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.

9Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret.

10Jézus így szólt hozzájuk:
– Hozzatok a most fogott halakból!

11Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló.

12Gyertek, egyetek! – mondta nekik Jézus.
A tanítványok közül senki sem merte őt megkérdezni: „Ki vagy te?” Tudták ugyanis, hogy az Úr az.

13Jézus tehát odament, vette a kenyeret és adott nekik, s ugyanúgy halat is.

14Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül.

15Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez:
– Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezeket a dolgokat?
– Igen, Uram, te ismered irántad való szeretetemet – válaszolja.
– Legeltesd bárányaimat! – mondta neki.

16Másodszor is így szólt hozzá:
– Simon, János fia, szeretsz-e engem?
– Igen, Uram, te ismered irántad való szeretetemet – válaszolja.
– Légy pásztora juhaimnak! – mondta neki.

17Harmadszor is szólt hozzá:
– Simon, János fia, van benned irántam szeretet? Péter elszomorodott, hogy harmadszor kérdezte tőle: „Van benned irántam szeretet?” Ezért ezt mondta neki:
– Uram, te mindent tudsz; te ismered irántad való szeretetemet.
Jézus így szólt hozzá:
– Legeltesd juhaimat!

18Bizony, bizony, mondom neked, amikor fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahová nem akarod.

19Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. E szavak után így szólt hozzá:
– Kövess engem!

20Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán a keblére hajolt, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki elárul téged?”

21Őt látva Péter megkérdezte Jézustól:
– Uram, hát vele mi lesz?

22Jézus így szólt hozzá:
– Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te csak kövess engem!

23Elterjedt ezért a testvérek között, hogy ez a tanítvány nem fog meghalni. Pedig Jézus nem azt mondta neki, „Nem fog meghalni”, hanem ezt: „Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?”

24Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz ezekről, és írásba foglalta ezeket, és mi tudjuk, hogy tanúságtétele igaz.

25De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind egytől egyig írásba foglalnák, úgy vélem, hogy maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.