Keresési kifejezés: Mk 1,40-45

Mk 1,40-45 (Káldi-Neovulgáta)

Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: »Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.« Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s azt mondta neki: »Akarom, tisztulj meg!« Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. Erélyesen ráparancsolt, és azonnal elküldte őt e szavakkal: »Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.« De az, mihelyt elment, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenfelől.

Ugrás a hivatkozott fejezethez