Keresési kifejezés: Mt 22,34-40

Mt 22,34-40 (Káldi-Neovulgáta)

Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: »Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?« Ő azt felelte neki: » ‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: ‘Szeresd felebarátodat, mint önmagadat’ . Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.«

Ugrás a hivatkozott fejezethez