Isteni Szeretet Leányai Kongregációja, Filiae Divinae Caritatis, pápai jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: szociális-karitatív, nevelő.  

Bemutatkozás

Franziska Lechner az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció alapítója a bajorföldi Edlingben született 1833. január 1-én. Tanítói diplomát szerzett. 1868-ban Bécsbe ment, ahol világossá vált előtte hivatása. Gondoskodni akart a kor szociális helyzetéből kifolyólag a nagyvárosokban munkát kereső cselédlányokról, vidéki lányokról, árvaházat akart létesíteni, valamint iskolákat a szegény népréteg és a középosztály számára. Ennek megvalósítására megalapította az Isteni Szeretet Leányai Társulatát 1868. november 21-én. Alapelve volt: "Jót tenni, örömöt ajándékozni, boldoggá tenni, égbe vezetni." Hamarosan megnyitotta az első "Mária Intézetet" Bécsben (1868), majd Csehországban (1870), Boszniában és Horvátországban (1882), Lengyelországban (1885) és Magyarországon (1871). Első magyar alapítása Budapesten (IX. Ráday u. "Mária Intézet" és IX. Knézich u. "Margit Intézet") volt.

Franciska Lechner anya haláláig vezette a Társulatot. A Bécs melletti Breitenfurtban halt meg 1894. április 14-én. 

1897. augusztus 18-án kelt dekrétummal a Kongregáció megkapta a Szentszéktől a végleges jóváhagyást. A II. Vatikáni Zsinat szellemében átdolgozott Konstitúciókat és az Egyetemes Direktóriumot a "Szerzetesi Intézmények és Apostoli Társaságok Kongregációja" 1989. november 21-én jóváhagyta, és azokat minden Isteni Szeretet Leánya követendő életformául kapta. A Kongregáció Szent Ágoston Reguláját és saját Konstitúcióit követi. 

A 25 éves jubileumon már 600 nővér szolgált az Úr szőlőjében. 2000-ben pedig Európában 8, az USA-ban 3, Brazíliában 2 tartományban, összesen 17 ország 152 közösségében 1388 nővér él, és dolgozik. Tevékenységi körük az alsó-, közép és felső szintű oktatás, leánynevelés, szociális és apostoli tevékenység. A kor kihívását meghallva házat létesítettek Ugandában, Ukrajnában és Bolíviában. 

Az önálló magyar tartomány 1918-ban létesült, amely ma a "Magyarok Nagyasszonya Tartomány" nevet viseli. A tartomány központi háza Budapesten a Svábhegyen épült 1927-ben. Első tartományfőnöknője Morvay M. Valéria nővér volt, akinek alkotó tevékenységét, és mély istenhitét dicséri a korszerű rendház, és az imára hangoló kápolna. Ma Rendőrtiszti Főiskola. 1950-ben 272 nővér élt a tartományban, és szenvedte el a szétoszlatást. 2001-ben a tagok száma 45, akik közül 21-en három közösségben élnek, a többiek szociális vagy saját otthonukban. 

Jelenleg két kollégiumot működtetnek, és igyekeznek bekapcsolódni a plébániai szolgálatba is. Alapelvük a küldetéshez való hűség, amely alapján a kongregáció az Egyház szükségleteit figyelembe véve Franciska anya szellemében vállal nevelői, szociális és pasztorális munkát, hogy Isten szeretetét láthatóvá tegye a világban.  

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény. 
A közösség jogi személy. 

A közösség nemzetközi központja:  

Sr. Lucyna Mroczek FDC generális főnöknő 
Cím: Viale Vittorio Veneto, 141;  
I-00046 Roma-Grottaferrata; Olaszország ;  
Tel.: 0039+(6)9431-5504 

A közösség magyar képviselője: 

Kovács Piroska Mária FDC képviselő
Cím: 1163 Budapest, Sasvár utca 25.
Tel/Fax: +36 (1) 217-6616
E-mail:
Honlap: http://www.isteniszeretetleanyai.hu