Filiae Sancti Benedicti, egyházmegyei jogú női szerzetesrend

A közösség hitvallása

A közösség hivatása: szociális-karitatív, lelkipásztori kisegítő.

Bemutatkozás

Berecz Erzsébet, Skolasztika nővér alapította a jelenleg is működő „Szent Benedek Leányai Társaságá”-t 1927-ben. Alapításkor a Váci Egyházmegyéhez tartozó egyházmegyei jogú rendként indult, a szétszóratás ideje után, 1993-ban vált a Pannonhalmi Bencés Kongregáció női perjelségévé. A rend magyar alapítás, és Magyarországon működik.

1950-ben 48 nővér működött 9 házban, a Váci Egyházmegye területén. Feladatkörük elsősorban a tanyavilág pasztorálása volt. Tanítottak iskolákban, működtek óvodákban, hitoktatást végeztek nemcsak gyermekeknek, hanem felnőtteknek is. Leány- és legényegyesületeket vezettek, pap nélküli helyeken igeliturgiát és különböző ájtatosságokat tartottak.

A budapesti házban a vidékről felkerült lányok elhelyezkedését segítették és lelki életüket gondozták.

1990-ben a közösség újra indult Pannonhalmán, 1992-től pedig az alapítás helyén, Tiszaújfalun (most Tiszaalpár) működik újra. Külföldi bencések segítségével új kolostor épült.

Az anyaházon kívül Pannonhalmán és Cegléden dolgoznak nővérek az alapítás szellemében.

A rendet az a reménység tölti el, hogy alapító perjelnő, Berecz Erzsébet Skolasztika boldoggáavatási eljárása rövidesen elindul. Az ő élete és példája a Rend tagjainak és az Alföld népének is vonzó, keresztény eszmét fog sugározni. 

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy. 

A közösség magyar központja:

Sinkó Katalin Ágnes OSB perjelnő
Cím: 6067 Tiszaalpár II., Istvánújfalu 87.
Tel.: (76)424-196; Fax: (76)598-851
E-mail:  

A közösség házai:

I. 6067 Tiszaalpár, Rákóczi F. u. 12.
II. 9090 Pannonhalma, Vár l.
III. 9092 Tarjánpuszta, Baross u. 1.