Ferenc pápa köszönőlevele Veres Andrásnak, az MKPK elnökének

Nagyméltóságú és Főtisztelendő

Dr. Veres András 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elnökének

és kedves Püspök Testvéreimnek

Visszatérve apostoli utamról, köszönetet szeretnek mondani, mindazért a nagy szeretetért, amellyel fogadtatok Magyarországon valamint, hogy minden erőfeszítést megtettetek annak érdekében, hogy ez az utazás lehetővé váljon.

Remélem, hogy ez a fáradságos munka kiegészülve a mindennapi lelkipásztori szolgálatotokkal, bőséges gyümölcsöt fog hozni. Testvéri szeretettel kérlek benneteket, hogy mindig őrizzétek meg a békét és az egységet egymás között.

Köszönetemet fejezem ki a papoknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, valamint a világiaknak, akik nagylelkűen és szorgalmasan felajánlottak szolgálatukat, és aktívan részt vettek az utazás előkészítésének fáradságos munkájában. Remélem, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy mindannyian a Jézus Krisztusba vetett hitben, az Anyaszentegyházhoz való hozzátartozásuk örömében és a missziós lelkületben növekedjenek.

Biztosítalak benneteket imáimról, és arra kérlek, hogy tegyétek meg ugyanezt értem. Az Úr Jézus áldjon meg és a Szent Szűz, a Magyarok Nagyasszonya, oltalmazzon meg benneteket.

Testvéri üdvözlettel,


Ferenc

Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2023. május 4-én