Közlemény

Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Balog Zoltán püspök, a magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Fabinyi Tamás elnök-püspök a Magyarországi Evangélikus Egyház nevében közös levélben fordultak Pintér Sándor miniszterhez, amelyet az alábbiakban közlünk.

Dr. Pintér Sándor
miniszter úr részére
Budapest


Tisztelt Miniszter Úr!

Az egyházainkban szolgáló papok, lelkészek és hitoktatók a koronavírus okozta járványhelyzetben is teljesítik feladataikat a rájuk bízott közösségekben. Tanítanak az iskolákban, temetési szertartásokat végeznek, s ezek okán közvetlenül is személyesen érintkeznek felnőttekkel és gyermekekkel, idősekkel és fiatalokkal, betegekkel és egészségesekkel egyaránt.

A gyermekek és a hívek védelme, valamint az egyházi szolgálat fenntartásának érdekében azzal a kéréssel fordulunk Miniszter Úrhoz, hogy az egyházainkban szolgáló kb. 10 ezer főt a pedagógusokkal együtt sorolják be az oltási rendbe. Ez az intézkedés segítheti a járvány tovább terjedésének megfékezését, és a hívekkel való – a jelen kritikus helyzetben különösen is fontos – kapcsolattartást, az egyházi jelenlét folyamatosságát.    

Kérésünk meghallgatásában bízva kívánjuk munkájára Isten gazdag áldását.

Tisztelettel:


Budapest, 2021. március 26.

Dr. Veres András s.k.
püspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Balog Zoltán s.k.
püspök
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke      

Dr. Fabiny Tamás s.k.
elnök-püspök
Magyarországi Evangélikus Egyház