„Váltsuk tettekre” – Szentmisén adtak hálát Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásáért

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása során kapott kegyelmekért bemutatott hálaadó szentmisére invitálta június 5-én délután a püspököket, a papságot és a szervezésben, lebonyolításban részt vevőket. A budai ciszterci Szent Imre-templombeli szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt.
A szentmisén koncelebrált Michael W. Banach apostoli nuncius, Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK alelnöke, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az MKPK Ifjúsági Bizottsága vezetője, Varga Lajos váci segédpüspök, Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektora és Tóth Tamás, az MKPK titkára, a pápalátogatás általános koordinátora, továbbá a jelen lévő papság. A szentmisén együtt adtak hálát az apostoli látogatás szervezésében és lebonyolításában részt vevők is. Az eseményen jelen volt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Hálaadó szentmise Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásáért

A szertartás során az asszisztenciát az Esztergomi Szeminárium és a Központi Papnevelő Intézet (KPI) növendékei adták.
A szentmise elején Szkaliczki Örs OCist, a templom plébánosa köszöntötte a főpásztort és az ünneplő közösséget, megtiszteltetésnek nevezte, hogy ez a templom ad otthont ennek a szép hálaadó szentmisének, így az itteni plébániaközösség is kapcsolódik Ferenc pápa magyarországi látogatásához.

Erdő Péter bíboros, prímás homíliájában így fogalmazott:

"Hálaadásra jöttünk ma össze Ferenc pápa magyarországi látogatásáért, annak kegyelmeiért. Egyben kifejezzük köszönetünket mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nagy esemény az isteni kegyelem közvetítője lehessen.
Az egész Biblia alapvető gondolata Isten ajándékozó szeretete. Isten ajándéka már a világmindenség léte is, hiszen Ő a Teremtő. Ő az, aki gondot visel az emberiségre. Ő az, aki kiválasztott igaz embereknek megadja a kinyilatkoztatás üzenetét, majd gondviselő szeretetével vezeti a választott népet. Jézus Krisztusban pedig megadja az emberiségnek a kiengesztelődés és az örök üdvösség ajándékát."

A hálaadás a keresztény ember egzisztenciájának lényegét fejezi ki.

Hálaadó szentmise Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásáért

Ma is a hálaadás áll közös ünneplésünk középpontjában. Hálát adunk Istennek keresztségünkért, katolikus hitünkért, a szentmiséért és az Oltáriszentségéért, amely maga a szentségi módon jelen lévő hálaadás. Hálát adunk a természetes világban kapott ajándékokért, életünkért, családunkért, népünkért, kultúránkért. Különösen hálát adunk Istennek, hogy hazai egyházunkat és népünket Ferenc pápa látogatásával akarta megerősíteni és bátorítani. Köszönjük azokat a kegyelmeket, amelyeket a látogatás napjaiban az eseményeken jelen lévők kaptak és azok is megéreztek, akik a tömegtájékoztatás útján követték, vagy imádságban kísérték a találkozást. (...)

Köszönetet mondunk Ferenc pápának, aki lelkipásztori szeretettel fordult hozzánk, és fontosnak tartotta, hogy meglátogasson minket. Valóban ránk akart figyelni. Nem csupán alkalomnak tekintette itteni látogatását, egyéb – bármennyire fontos – ügyek intézésére. Köszönetet mondunk a Szentatya munkatársainak és kísérőinek, az apostoli nuncius úrnak és munkatársainak, a magyar püspöki karnak, a titkárság és az egyházmegyék minden munkatársának, papoknak, diakónusoknak, világiaknak, akik fáradhatatlan igyekezettel készítették elő és segítették a felejthetetlen esemény megvalósulását. Köszönettel tartozunk a világi hatóságoknak, akik meghívásukkal, nagylelkű támogatásukkal, hozzáértő szervezésükkel gazdagították a találkozást. Köszönet az önkénteseknek és a tanúságtevőknek, a tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak. (...)

Ahogyan Ferenc pápa a betegek, fogyatékkal élők, szegények, menekültek, a társadalom peremén élők iránti szeretetét fontosnak tartotta kifejezni, olyan lelkülettel kell nekünk is észrevennünk a saját környezetünkben a rászoruló embereket, és segíteni a rajtuk. Ahogyan a Szentatya találkozni akart püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, hitoktatókkal és más világiakkal, úgy kell nekünk is megélni a helyi egyházi közösséget. Észrevenni mindenkinek a sajátos karizmáját, és nagy tisztelettel fogadni szentségi küldetését. Ahogyan a Szentatya külön találkozott a fiatalokkal meg a tudomány és a kultúra embereivel, úgy kell nekünk is nyitottaknak lenni minden korosztály felé, és komolyan venni azt a párbeszédet, amely a szellem világában folyik. Ahogyan Ferenc pápa nagyra becsülte Szent István örökségét és megismételte az ország felajánlását a Szűzanyának a Kossuth téri szentmise végén, úgy kell nekünk is bizalommal kérni a Magyarok Nagyasszonyának segítségét, vállalni feladatainkat és felelősségünket népünk érdekében, emelt fővel és nyitott szívvel, mint annak idején Szent István király.
Ha ezek a tanítások tovább élnek szívünkben és cselekvő helytállásunkban, akkor valóban méltó hálát adunk ennek a különleges találkozásnak a kegyelmeiért.

Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius mondott köszöntőt.

A szentmise záró könyörgését követően Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius mondott köszöntőt.

A nuncius beszédében így fogalmazott:

Szeretném kifejezni őszinte hálámat mindazoknak, akik Ferenc pápa közelmúltbeli magyarországi apostoli látogatását ilyen örömteli és emlékezetes eseménnyé tették. Igaz, hogy mindössze két hónap állt rendelkezésre az előkészületekre, de számtalan szervezet és több ezer ember nagyon keményen, elkötelezetten és szakszerűen dolgozott.

Ferenc pápa megkért, hogy fejezzem ki mindannyiuknak őszinte köszönetét azért, hogy hozzájárultak második magyarországi apostoli látogatásának átütő sikeréhez.
Ezt a hálát különösen is ki szeretném fejezni excellenciás köztársasági elnök asszonynak, valamint excellenciás miniszterelnök úrnak és miniszterelnök-helyettes úrnak, akik olyan szeretettel fogadták a Szentatyát, attól a pillanattól, amikor Magyarországra érkezett. Szeretném továbbá élőszóban is kifejezni mély elismerésemet a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának munkájáért, a támogatásért és együttműködésért ezen rendkívül sikeres látogatás megtervezésében, amely lehetővé tette, hogy több százezer ember személyesen láthatta a Szentatyát magyarországi tartózkodása során.

Külön köszönet illeti továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot, az egészségügyi szolgálatokat, a tömegközlekedési vállalatokat, valamint a különböző helyszíneken működő valamennyi rendezvényszervezőt.

Szeretném megköszönni azokat a rendkívül pozitív tudósításokat is, amelyeket a média a Szentatya magyarországi tartózkodásáról adott. Nagyra értékeltük a pápa üzenetének a magyar néphez való eljuttatásában tanúsított hozzáértésüket és elkötelezettségüket.

Mindazoknak a papoknak, diakónusoknak, férfi és női szerzeteseknek, valamint világiaknak, akik segítettek a látogatás megtervezésében és támogatásában; a plébániai és egyházmegyei csoportok vezetőinek, akik olyan keményen dolgoztak, hogy az ország minden szegletéből Budapestre hozzák a zarándokokat, és biztonságban hazavezessék őket; a tanároknak, akik megtervezték a tanórákat és elkísérték a diákokat a fővárosba; mindazoknak, akik részt vettek az eseményeken, különösen az emlékezetes szentmisén a Kossuth téren; mindazoknak, akik önkéntesként segédkeztek a látogatás napjaiban; és mindazoknak, akik személyesen vagy a rádión, televízión vagy az interneten keresztül követték az eseményeket, szeretném köszönetemet és elismerésemet kifejezni. Külön köszönetet szeretnék mondani más egyházak és vallási közösségek tagjainak, akik velünk együtt köszöntötték a Szentatyát Magyarországon.

A tervezés, az előkészítés és az előrelátás, amely ennek az apostoli útnak minden egyes szakaszát jellemezte, valóban óriási volt, és sokak hozzájárulásának köszönhető, hogy ezek a napok ilyen átütő sikert arattak.

A látogatás sikerére egész Magyarország büszke lehet.

Magyarország többnapos napsütésnek örvendhetett április végén, önök rendkívül barátságos arcot mutattak a pápának és a világnak, és emlékeztettek mindenkit, aki látta, hogy a katolikus hit Magyarországon él és virágzik még ezekben a gyakran hitetlen időkben is. (...)

Szeretett Magyarország egész népének, akik három napra tiszteletbeli magyarrá tették Péter utódját, azt mondom: „Szívből köszönöm."

Tóth Tamás, az MKPK titkára, a pápalátogatás általános koordinátora

A szentmise után, a budai Szent Imre Gimnázium épületében tartott ünnepi fogadáson Tóth Tamás, az MKPK titkára, a pápalátogatás általános koordinátora elmondta, úgy élte meg az esemény három napját, mintha egy lelkigyakorlaton vett volna részt. „A Szentatya jelenléte által különleges módon tapasztalhattuk meg Magyarországon az egyetemes Egyház egységét és a különböző szolgálatok sokszínűségében a missziós lelkületét.

Bízom benne, hogy a Szentatya kisugárzása és szavai mindannyiunkat megerősítettek küldetésünkben és céljainkban.”

Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke azt kívánta köszöntőjében, hogy maga Isten adja meg a jutalmat, az áldást azért a munkáért, szolgálatért, amit ezekben a hónapokban és különösen is az utolsó napokban végeztek a közreműködők. Elárulta, hogy nagyon szereti a kézilabdát, és nagyon szimpatikusnak találta előző este a női kézilabda BL-döntő után az egyik fradista játékos nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy bár elveszítették ezt a meccset, de ő nagyon elégedett belül, mert mindent odatettek, amit tudtak. „Mi meg is nyertük – tette hozzá a főpásztor. – Mindent odatettünk, akárcsak a kézilabdások, de hála Istennek, mindezt a győzelem tudatával konstatálhatjuk: érdemes volt, szép volt és jó munkát végeztünk. A Jóisten tudja, ki mennyi időt, szellemi, testi energiát öntött ebbe a munkába, de biztos vagyok benne, hogy együnknek sem maradt valósan tartaléka.

Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke

Együtt örülhetünk a közösen végzett munkának, és ez mindannyiunk lelkében örömöt és békét teremt. Az Egyházért tettük, a Szentatyáért tettük, azt gondolom, ennél magasztosabb szolgálatot soha senki nem kaphat.

Szöveg: Magyar Kurír

Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír