Válasszon évet, hónapot és napot.

Vezércikk

Elindult a Magyar Katolikus Egyház Instagram- és TikTok-oldala

2022. november 28., hétfő

Már eddig is létezett számos olyan Instagram- és TikTok-oldal, amely valamilyen módon kapcsolódott a Magyar Katolikus Egyház valamely intézményéhez, szervezeti egységéhez, 2022 Adventjének kezdetén azonban útjára indult a Magyar Katolikus Egyház központi Instagram- és TikTok-oldala is.

Magyarországra érkezett Mario Grech bíboros

2022. október 19., szerda

Magyarországra érkezett Mario Grech bíboros, aki a Püspöki Szinódus főtitkáraként, a Szentatya megbízásából a 2021-ben kezdődött szinódusi folyamatot koordinálja. Mint ismeretes Ferenc pápa múlt vasárnap jelentett be, hogy a téma fontosságára való tekintettel a szinódus záró szakaszát két részletben 2023 és 2024 októberében püspöki szinódus keretében fogják megtartani, Rómában.

Budapesten rendezték meg a Közép-Kelet Európai Püspöki Konferenciák elnökeinek találkozóját

2022. október 25., kedd

2022. október 24-25. között Budapesten rendezték a Közép-Kelet Európai Püspöki Konferenciák elnökeinek találkozóját. Az eseményen részt vett többek között Gintaras Grušas Vilnius érseke, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnöke, Veres András a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Mario Grech bíboros a Püspöki Szinódus főtitkára, Michael Wallace Banach apostoli nuncius, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának tagjai: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Udvardy György veszprémi érsek és Székely János szombathelyi püspök, valamint a szlovák, a lengyel, a román a szlovén, a horvát és a bosznia-hercegovinai, valamint a Szerbiát és más államokat tömörítő Szent Cirill és Metód püspöki konferenciák elnökei és képviselői.

Bemutatták a Vatikánban a szinodális folyamat kontinentális szakaszának munkadokumentumát

2022. október 28., péntek

„Tedd tágassá sátradban a helyet…” (Iz 54,2)

Október 27-én mutatták be a Vatikánban a Püspöki Szinódus tizenhatodik rendes közgyűlése kontinentális szakasza munkadokumentumát (Documento di lavoro per la Tappa Continentale, a továbbiakban: DTC), amelynek címéül Izajás próféta felszólítását választották. A munkaanyag annak a szintézisnek a gyümölcse, amelyeket a 112 püspöki konferencia, valamint a 15 keleti egyház, a megszentelt élet intézményeinek és az apostoli élet társaságainak, a laikus mozgalmaknak, valamint a Római Kúria 17 dikasztériumának visszajelzéseiből állítottak össze a püspöki szinódus munkatársai.

Kisbuszt adományozott az MKPK Kárpátaljára

2022. november 11., péntek

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) évek óta támogatja a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumot. Az intézmény meghatározó szerepet tölt be a kárpátaljai magyarság oktatásában, nevelésében. Már a háború kitörése előtt is nehéz helyzetben volt az iskola, hiszen diákjainak jelentős része messzebbről érkezik az intézménybe és a tömegközlekedés hiányosságai miatt számos diák nem tudja önállóan megoldani, hogy iskolába járhasson.

Közös lelkigyakorlaton vettek részt a magyar püspökök

2022. november 17., csütörtök

A magyar püspökök szokásos lelkigyakorlatát 2022. november 14. és 18. között tartják Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. Ebben az évben a lelkigyakorlaton összesen 34-en vesznek részt magyarországi és határon túli egyházmegyékből. A lelkigyakorlatot Bakos Rafael karmelita szerzetes vezeti.

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére

2022. november 13., vasárnap

Huszonnégy év – ez kevesebb, mint egy emberöltő. Mindössze ennyi adatott az egyik legismertebb magyar szentnek, a szolgálatkész fiatalok, az édesanyák és az özvegyek példaképének, Árpád-házi Szent Erzsébetnek. A tevékeny szeretet földi megtestesítője mégis teljes életet élt. Abban a rövid időben, ami itt a Földön adatott neki, volt vidám gyermek, szerelmes feleség, szerető édesanya, gyászoló özvegy, de mindenekelőtt az elesetteken segítő ember. Olyan, aki meggyőződésből és teljes odaadással tette a jót. Életszentsége kortársai számára teljesen nyilvánvaló volt, ezért is volt lehetséges, hogy alig három évvel a halála után már a szentek között tisztelték.

Bízzál az Úrban

2022. november 25., péntek

Az MKPK külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelős püspökének 17. körlevele a külföldön élő magyar, illetve magyarul beszélő hívekhez és lelkipásztorokhoz, 2022 karácsonyán.

Advent – A várakozás időszaka

2022. november 27., vasárnap

Az idei esztendőben november 27-én, vasárnap veszi kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak.
Advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésre utal, ami annyit jelent: az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a Messiás, a Megváltó érkezését. Várakozunk négy héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az Élet Urát.

Benedek pápa üzenete a 24. ifjúsági világnapra

2009. április 3., péntek

Ebben az esztendőben április 5-én, virágvasárnap ünnepeljük a XXIV. Ifjúsági Világnapot.  A Szentatya, XVI. Benedek pápa „Remélünk az élő Istenben” címmel erre az alkalomra írt üzenetének magyar fordítását az alábbiakban adjuk közre.

Pápai üzenet a 25. ifjúsági világnapra

2010. március 22., hétfő

Március 28-án, virágvasárnap ünnepli a katolikus egyház a XXV. Ifjúsági Világnapot.  Az alábbiakban közöljük XVI. Benedek pápa üzenetét, amelyet ebből az alkalomból küldött a fiatal híveknek.

Ferenc pápa üzenete a 30. ifjúsági világnapra

2015. március 25., szerda

II. János Pál pápa 1985-ben a katolikus egyházban virágvasárnapot egyben az ifjúság világnapjává jelölte ki. Ferenc pápa követve elődjei hagyományát, idén a 30. ifjúsági világnap alkalmából üzenetben fordul  a fiatalok felé, amelyet az alábbiakban közlünk.

Ferenc pápa üzenete a 31. ifjúsági világnapra

2016. március 21., hétfő

II. János Pál pápa 1985-ben a katolikus egyházban virágvasárnapot egyben az ifjúság világnapjává jelölte ki. Ferenc pápa követve elődjei hagyományát, idén a 31. ifjúsági világnap alkalmából üzenetben fordul  a fiatalok felé, amelyet az alábbiakban közlünk.

Ferenc pápa üzenete a 36. ifjúsági világnapra

2021. november 19., péntek

Az ifjúsági világnapot – amelyet Szent II. János Pál pápa kezdeményezett – Ferenc pápa tavalyi döntése értelmében 2021-től évente virágvasárnap helyett Krisztus király vasárnapján fogják megtartani az egyházmegyékben. Az idei ifjúsági világnap témája:„Kelj fel, és légy tanúja annak, amit láttál!” (vö. ApCsel 26,16)

Ferenc pápa üzenete a 37. ifjúsági világnapra

2022. november 18., péntek

Az ifjúsági világnapot – amelyet Szent II. János Pál pápa kezdeményezett – Ferenc pápa 2020-as döntése értelmében virágvasárnap helyett Krisztus Király vasárnapján tartják meg az egyházmegyékben. Az idei ifjúsági világnap témája: „Mária felkelt, és útnak indult” (Lk 1,39)

Ferenc pápa üzenete a szegények 6. világnapjára

2022. november 12., szombat

Idén az egyházban a szegények világnapját november 13-án, az évközi 33. vasárnapon tartjuk. Ferenc pápának a világnapra írt üzenetét olvashatják, amely „Jézus Krisztus értetek szegénnyé lett” (vö. 2Kor 8,9) címmel jelent meg.

Német László a Belgrádi Főegyházmegye új érseke

2022. november 5., szombat

Őszentsége Ferenc pápa 2022. november 5-én Excellenciás és Főtisztelendő Német László atyát, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnökét, a nagybecskereki püspököt Belgrád metropolita érsekévé nevezte ki.