ÁMOSZ JÖVENDÖLÉSE

Ámosz jövendölése

Ítélet a népek felett: 1,3-2,16

A szabadulás feltétele a megtérés

1A tekoai pásztorok közül való Ámosz szavai, melyeket Izrael felől látott Uzijának, Júda királyának napjaiban és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, két évvel a földrengés előtt.

A szomszédos népek ellen

2Így szólt:
»Bömböl az Úr Sionról,
és hallatja szavát Jeruzsálemből;
és elhervadnak a pásztorok ékes mezői,
és kiszárad a Kármel teteje.«

3Ezt mondja az Úr:
»Damaszkusznak három, sőt négy gonosztette miatt
nem fordítok el róla semmit sem:
mert vasszekerekkel csépelték végig Gileádot.

4Tüzet bocsátok Azaél házára,
és megemészti Ben-Hadad palotáit;

5összetöröm Damaszkusz zárát,
és szétszórom a lakosságot a Bálvány-völgyről,
és a jogar birtokosát a Gyönyörök házából,
és Kírbe hurcolják Szíria népét« – mondja az Úr.

6Ezt mondja az Úr:
»Gázának három, sőt négy gonosztette miatt
nem fordítok el róla semmit sem:
mert egész fogolyseregeket hurcoltak el,
hogy kiszolgáltassák őket Edomnak.

7Tüzet bocsátok Gáza falára,
hogy eméssze meg várait;

8szétszórom Asdód lakosságát,
és a jogar birtokosát Askalonból,
majd kezemet Akkaron ellen fordítom,
és elvesznek a filiszteusok maradványai«, – mondja az Úr Isten.

9Ezt mondja az Úr:
»Tírusznak három, sőt négy gonosztette miatt
nem fordítok el róla semmit sem:
mert egész fogolyseregeket szolgáltattak ki Edomnak,
és nem gondoltak a testvéri szövetségre.

10Tüzet bocsátok Tírusz falára,
hogy eméssze meg várait.«

11Ezt mondja az Úr:
»Edomnak három, sőt négy gonosztette miatt
nem fordítok el róla semmit sem:
mert karddal üldözte testvérét
és elfojtotta az iránta való irgalmat,
és továbbra is haragot tartott
és gyűlöletét megőrizte mindvégig.

12Tüzet bocsátok Temánra,
és megemészti Boszra várait.«

13Ezt mondja az Úr:
»Ammon fiainak három, sőt négy gonosztette miatt
nem fordítok el róla semmit sem:
mert felhasította Gileádnak áldott állapotban levő asszonyait,
hogy kiterjessze határait.

14Tüzet gyújtok Rabba falán,
hogy eméssze meg várait,
amikor majd jajgatás lesz a háború napján,
és fergeteg a vihar napján.

15És fogságba jut királyuk,
ő maga és vele fejedelmei« – mondja az Úr.