Felirat: 1,1

1A fenyegető jövendölés, melyet Habakuk próféta látott.

A próféta és Isten párbeszéde: 1,2-2,5

2Meddig kiáltok még, Uram,
és nem hallgatsz meg engem?
Kiáltozom hozzád: »Erőszak!«,
és te nem szabadítasz meg engem?

3Miért engedsz látnom gonoszságot és nyomorúságot,
miért kell fosztogatást és elnyomást látnom magam előtt?
Folyik a per, és egyre nagyobb a civakodás.

4Ezért sértik meg a törvényt,
és nem ér célhoz a jog;
hiszen a gonosz az igaz fölé kerekedik,
és így hamis ítélet származik.

Isten válasza

5»Tekintsetek a nemzetek felé, és lássatok,
csodálkozzatok és bámuljatok,
mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban,
melyet senki sem hinne el, ha elbeszélnék.

6Mert íme, én felkeltem a káldeaiakat,
a vad és gyors népet,
mely széltében bejárja a földet,
hogy elfoglaljon olyan hajlékokat, melyek nem az övéi.

7Borzalmas és rettenetes nép az!
Önmaga szabja meg törvényét és nagyságát.

8Lovai gyorsabbak a párducnál,
és vadabbak az esti farkasnál.
Özönlenek lovasai:
eljönnek ugyanis lovasai messziről,
repülnek mint a zsákmányra siető saskeselyű,

9zsákmányolni jön valamennyi.
Arcuk olyan, mint a perzselő szél,
és szedik a foglyokat, mint a fövenyt.

10Kineveti a királyokat,
és a fejedelmekből gúnyt űz;
minden erődítésen csak nevet,
töltést emel és elfoglalja őket.

11Aztán megfordul, mint a szél, és továbbmegy.
Bűnös, akinek az ereje az istene.«

A próféta újabb panasza

12Nemde te vagy, Uram,
kezdettől fogva az én Istenem?
Én Szentem, mi meg nem halhatunk.
Uram, te hívtad őt az ítéletre,
erőssé tetted, hogy büntessen.

13A te szemed tiszta, s te nem nézheted a rosszat,
a gonoszságot nem szemlélheted.
Miért nézed tehát e gonosztevőket,
és miért hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nála igazabbat?

14Olyanokká tetted az embereket, mint a tenger halait,
és mint a csúszómászót, melynek nincsen gazdája.

15Valamennyit kifogja horoggal,
kihúzza hálóval és varsájába gyűjti;
ezen örvend és ujjong.

16Ezért mutat be áldozatot hálójának,
és áldozik varsájának,
mert általuk lett kövérré osztályrésze,
és válogatottá eledele.

17Nemde szüntelen kiveti hálóját,
és nem szánja kíméletlenül öldökölni a nemzeteket?