Felirat: 1,1

1Az Úr szava, melyet Jótám, Ácház és Hiszkija, Júda királyainak napjaiban a móreseti Mikeáshoz intézett, és melyet ő Szamaria és Jeruzsálem felől látott.

Fenyegető beszédek: 1,2-3,12

2Halljátok meg minden népek,
figyeljen a föld és ami azt betölti:
bizonyságot tesz ellenetek az Úr Isten,
szent templomából az Úr.

3Mert az Úr íme, kijön lakóhelyéről,
és leszáll, hogy járjon a föld magaslatain.

4Elolvadnak alatta a hegyek,
szétszakadnak a völgyek,
mint a viasz a tűz színe előtt,
és mint a meredekről lefutó vizek.

5Jákob gonoszsága miatt történik mindez,
és Izrael házának bűnei miatt.
Mi a gonoszsága Jákobnak?
Nemde Szamaria?
És mi a vétke Júdának?
Nemde Jeruzsálem?

6Szamariát romhalmazzá teszem,
olyan földdé, ahová szőlőt ültetnek.
Lezúdítom köveit a völgybe
és feltárom alapjait.

7Összetöröm minden faragott szobrát,
tűzben égetem el minden szerzeményét,
és megsemmisítem minden bálványát;
mert parázna nő béréből gyűltek azok össze,
és parázna nő bérévé lesznek ismét.

A próféta panasza

8Ezért kesergek és jajgatok,
járok mezítláb és köntös nélkül;
keservemben üvöltök, mint a sakálok,
és gyászomban sivítok, mint a struccmadarak.

9Mivel az Úr csapása ellen nincsen orvosság,
mert már Júdát is utolérte,
elért népem kapujáig, Jeruzsálemig.

10Getben ne hirdessétek,
könnyezve ne sírjatok;
a Por-házában porral hintsétek meg magatokat.

11Vonulj el, Sáfír lakossága,
megszégyenülve, gyalázattal.
Nem távozott el Szaánán lakója,
Bét-Haécel gyásza miatt nem lehet ott megmaradni nektek.

12Bizony kesereg javai miatt Marót lakossága,
mert veszedelem száll az Úrtól Jeruzsálem kapujára.

13Fogd be a lovat harci kocsid elé, Lákis lakója!
Ő volt a kezdete Sion leánya bűneinek;
bizony, benned vannak Izrael gonoszságai!

14Ezért adsz majd válólevelet Móreset-Getnek,
és megcsalja Izrael királyait Akzib házanépe.

15Hódítót hozok én még rád, Máresa lakosa,
és Adullámig jut el Izrael dicsősége!

16Nyírd magad kopaszra kedvelt fiaid miatt,
oly nagyon kopaszra, mint a keselyű,
mert fogságba viszik őket tőled!