A BÖLCSESSÉG MIBENLÉTE

A bölcsesség forrása

1Minden bölcsesség az Úrtól, Istentől van,
és vele volt mindig, öröktől fogva.

2A tenger fövenyét, az esőcseppeket,
az örökkévalóság napjait ki tudná megszámlálni?
Az ég magasságát, a föld szélességét, az óceán mélységét
ki tudná megmérni?

3Isten mindent megelőző bölcsességét
ki tudná megvizsgálni?

4Mindennél előbb teremtette a bölcsességet,
s a bölcs értelem öröktől fogva van.

5A bölcsesség forrása Isten igéje a magasságban,
útjai öröktől fogva való parancsok.

6Kinek tárták föl a bölcsesség gyökerét,
és ki ismerte meg fortélyait?

7Ki előtt tárult fel, ki előtt nyilvánult meg a bölcsesség tanulsága,
és ki értette meg sokféle útját?

8Egy a fölséges, mindenható Teremtő,
a hatalmas király, a szerfölött félelmetes:
Isten, aki trónján ül és országol.

9Ő teremtette azt a Szentlélek által,
ő az, aki látta, számba vette s megmérte,

10és kiöntötte minden művére,
minden testre az ő adománya szerint,
és adta azoknak, akik szeretik őt.

A bölcsesség előnyei

11Az Úr félelme tisztesség és dicsőség,
vígság és örömkoszorú;

12az Úr félelme szívet derít,
vígságot, örömet ad és hosszú életet.

13Aki féli az Urat, jól jár a végén,
és halála napján áldásban részesül.

14Isten szeretete tisztes bölcsesség;

15akiknek szeme előtt megjelenik,
örvendeznek látásán
és csodái megismerésén.

16A bölcsesség kezdete az Úr félelme.
Ezt az Úr a hívőkkel együtt, anyjuk méhében teremti,
a kiválasztott nőkkel együtt jár,
s az igazakban és a hívőkben megnyilvánul.

17Az Úr félelme jámbor tudás,

18a jámborság pedig megőrzi a szívet és igazzá teszi,
vígságot és örömöt szerez.

19Aki féli az Urat, annak jó sora lesz,
és végső napjain áldásban részesül.

20A bölcsesség teljessége Isten félelme;
gyümölcseiből bőség fakad:

21egész házát megtölti termésével,
s a tárházakat kincseivel.

A bölcsesség ellenségei

22A bölcsesség koronája az Úr félelme,
amely teljes jólétet és üdvös gyömölcsöt terem.

23Ő látta azt és megszámlálta,
mindkettő Isten ajándéka.

24Tudást és okos belátást juttat a bölcsesség,
és gyarapítja a hozzá ragaszkodók dicsőségét.

25A bölcsesség gyökere az Úr félelme,
ágai pedig: maga a hosszú élet.

26A bölcsesség tárházaiban bölcs értelem és jámbor tudás van;
a bűnösök ellenben utálják a bölcsességet.

27Az Úr félelme kiűzi a bűnt,

28mert aki félelem nélkül van, meg nem igazulhat,
mivel haragjának indulata bukását okozza.

29A békén tűrő szenved egy ideig,
azután pedig vígságban lesz része;

30okossága egy ideig elrejti gondolatait,
később pedig sokak ajka hirdeti okosságát.

31A bölcsesség tárházaiban tanulságos mondások vannak;

32a bűnös azonban utálja Isten tiszteletét.

33Fiam! Ha bölcsességre vágysz, tartsd meg a törvényt,
és Isten megadja azt neked,

34mivel az igazi bölcsesség és műveltség az Úr félelme,
s ami kedves előtte,

35az a hűség és az alázatosság.

36Ne légy engedetlen az Úr félelmével szemben,
és ne járulj eléje megosztott szívvel!

37Ne légy kétszínű az emberek előtt,
és ne kövess el botlást ajkaddal!

38Légy ezekben óvatos, hogy el ne essél,
és szégyent ne hozz magadra,

39hogy az Úr le ne rántsa a leplet titkaidról,
és le ne sújtson rád a gyülekezet közepette,

40mert álnokul közeledtél az Úrhoz,
és szíved tele volt csellel és hamissággal.