A ZSOLTÁROK KÖNYVE

ELSŐ KÖNYV (1-41. zsoltár)

A két út

1Boldog az az ember,
aki nem követi a gonoszok tanácsát,
nem áll a vétkesek útján,
és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében,

2hanem az Úr törvényében leli kedvét,
s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja!

3Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
amely idejében meghozza gyümölcsét,
és amelynek nem hull le a lombja.
Boldogul minden dolgában.

4Nem így járnak a gonoszok, nem így,
hanem úgy, miként a szálló por,
amelyet elsodor a szél.

5Ezért a gonoszok meg nem állnak ítéletkor,
sem a vétkesek az igazak gyülekezetében.

6Mert ismeri az Úr az igazak útját,
de elvész az istentelenek ösvénye.