Hálaadás halálveszélyből való szabadulásért

1ALLELUJA!
Szeretem az Urat, mert meghallgatta
könyörgésem szavát.

2Mert felém fordította fülét
azon a napon amelyen segítségül hívtam.

3Körülvettek engem a halál gyötrelmei,
rám találtak az alvilág veszedelmei.
Szorongatásba és nyomorúságba jutottam,

4de segítségül hívtam az Úr nevét:
»Uram, szabadíts meg engem!«

5Irgalmas az Úr és igaz,
megkönyörül a mi Istenünk.

6Megoltalmazza az Úr a kicsinyeket,
megaláztatásomban megszabadított engem.

7Térj vissza, lelkem, nyugalmadba,
mert az Úr jót tett veled.

8Megmentett engem a haláltól,
szememet a könnyhullatástól,
lábamat az elbukástól.

Hálaadó ének

9Az Úr kedvében járok
az élők földjén.

10Hittem, még ha így is szóltam:
»Nagyon nagy megalázás ért!«

11Elkeseredésemben azt mondtam:
»Hazug minden ember!«

12Mivel viszonozzam az Úrnak
mindazt, amit velem cselekedett?

13Fölemelem a szabadulás kelyhét,
és segítségül hívom az Úr nevét.

14Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat
egész népe előtt.

15Az Úr szemében drága dolog,
szentjeinek halála.

16Én is, Uram, a te szolgád vagyok,
szolgád vagyok és szolgálód fia.
Széttörted bilincseimet:

17a hála áldozatát mutatom be neked,
és segítségül hívom az Úr nevét.

18Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat
egész népe előtt

19az Úr házának udvaraiban,
tebenned, Jeruzsálem.