Communitas Vinculum Caritatis, női világi intézmény

A közösség hitvallása

Valljuk, hogy önmegszentelődésünk révén kell törekednünk környezetünk megszentelésére ott, ahová a Mindenható helyezett minket; a családban, a lakóhelyünkön, a munkatársak között. Lelkiségünknek három oszlopa teszi ezt lehetővé számunkra:
Az élő kapcsolat a bennünk élő Szentháromság tagjaival, az önismereten alapuló önnevelés és az egység Krisztus Titokzatos Testének tagjaival.

Bemutatkozás

A Vinculum Caritatis Közösség egyházmegyei jogú Világi Intézmény. Tagjai - bármilyen végzettségű vagy foglalkozású - NŐK, akik elhívást éreznek arra, hogy a világban élve teljesen Istennek áldozzák az életüket Krisztus Titokzatos Testének gyarapodásáért, a Szeretet Országának megvalósulásáért. Tagjai jelölt- és újoncidőt követően, 10 év ideiglenes fogadalmas idő után tesznek az evangéliumi tanácsokra örök fogadalmat. Mindenki saját világi körülményei között éli meg a keresztényi és apostoli küldetését, ilyen módon eljutva oda is, ahová a papok, vagy együtt élő szerzetesek nehezen, vagy egyáltalán nem jutnak el.

A Közösség célja apostoli lelkületű családok és egyének nevelése, általuk a plébániai közösségek élővé, szervessé tétele, és a világ megszentelése.

A cél elérése érdekében szorosan együttműködnek a Közösséghez társult Vinculum Caritatis Papi Közösséggel, melynek tagjai egyházmegyei szolgálatban élő papok, akik a Közösség célkitűzéseit elfogadva, arra magánfogadalmat tesznek.

Apostoli küldetésüket az ugyancsak társult Vinculum Caritatis Családi Közösségen keresztül, valamint lelkinapok és lelkigyakorlatok tartása révén valósítják meg.
A Családi közösség tagjai 1 év jelöltidő és egy év újoncidő után évről évre tesznek ígéretet az evangéliumi tanácsok állapotbeli megélésére.

ELÉRHETŐSÉG:
Levélben:
dr. Vén Ildikó Mária általános felelős
1082 Budapest, Üllői út 60-62/B I/10
Tel.: +36 (1) 314-3643,  
+36 (70) 522-0831
E-mail:

Papi közösség:
Kiss Gábor atya
Tel.: +36 (30) 346-0366

Családi közösség:
Piffkó László, Piffkóné Illési Erzsébet
Tel.: +36 (30) 743-7048
E-mail:

Honlap: vinculumcaritatis.hu