Pro Paedagogia Christiana-díjban részesült Grolyóné Szabó Éva

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Paedagogia Christiana-díjat adományozott Grolyóné Szabó Évának, a Katolikus Pedagógiai Intézet korábbi munkatársának. A kitüntetést a testület nevében a konferencia elnöke, Veres András püspök adta át január 20-án Budapesten. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet munkássága folyamán Grolyóné Szabó Éva a katolikus oktatás és nevelés területén végzett.

 Grolyóné Szabó Éva óvónőképző szakközépiskolában érettségizett, majd a Kecskeméti Főiskola óvodapedagógus szakán szerzett diplomát. Ezt követően óvónőként helyezkedett el a romhányi, majd a dunakeszi napköziotthonos óvodában. Tapasztalatot szerzett beosztott óvodapedagógusként és megbízott vezetőként egyaránt.
    1997-ben katolikus intézmény, a fóti Gondviselés Óvoda óvodapedagógusa lett. Innen kérte fel 2002 augusztusában Bajzáth Erzsébet M. Eszter nővér, a Katolikus Pedagógiai Intézet akkori vezetője, hogy vállalja el az Intézet óvodai referensi tisztségét. A feladat egyben azt is jelentette, hogy építse ki a katolikus óvodák pedagógiai szakmai támogatásának rendszerét. Felkérésekor Eszter nővér így érvelt: „eddig csak egy óvodának segítettél, ezentúl rengetegnek tudsz segíteni”. Ezek a szavak győzték meg arról, hogy elvállalja a feladatot.
    Éva nemcsak életre hívta az Intézetben az óvodai feladatellátás rendszerét, hanem 18 éven keresztül elkötelezetten, szakmai tudását folyamatosan csiszolva, hittel és odaadóan szervezte azt. 2003-ban óvodavezetői, valamint vallásos és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoportot hozott létre, hogy segítse az óvodavezetőket feladataik minél hatékonyabb ellátásában, és az óvodapedagógusokat a mindennapi vallásos és erkölcsi nevelés alakításában. Segítette az új óvodák beilleszkedését a katolikus óvodák családjába, óvodai szakértőként és szaktanácsadóként is dolgozott. Továbbképzéseket, szakmai konferenciákat szervezett, amelyeken egy-egy nevelési évben 1300-1400 katolikus óvodapedagógus, dajka vett részt. Szakmai napok keretében lehetőséget teremtett arra is, hogy katolikus óvodáink bemutatkozhassanak egymásnak, megmutathassák az intézményükben folyó nevelő, fejlesztő munkát. Az évek során országszerte óvodáink több mint fele látta vendégül az érdeklődő óvodavezetőket, óvodapedagógusokat.
    Fáradhatatlanul bővítette a programok körét, népdaléneklő és népmesemondó versenyt, pedagógiai, szakmai témájú pályázatokat írt ki óvodapedagógusoknak, a Szent Erzsébet, a Szent Márton, majd a Szent László-évben a gyermekeknek rajzpályázatokon keresztül teremtett lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjanak az események méltó megünneplésébe. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra várakozva nyolchónapos felkészülésre hívta meg az óvodákat.
    Nevéhez kötődik a Jézus hív és vár című ima- és énekgyűjtemény, amely szinte valamennyi katolikus óvoda mindennapjaiban jelen van.
    Közel két évtizeden át a programok végén mindig ugyanazokkal a szavakkal bocsátotta útjukra a munkatársakat: „Kedves Kollégák, dolgozzunk továbbra is a Jóisten dicsőségére, embertársaink segítésére és a gyerekek örömére!” Ezt a hitvallást szolgálta munkájával mindvégig.
    A pihenés megérdemelt éveit férjével, Grolyó Jánossal tölti, akivel 38 esztendeje élnek szentségi házasságban. Életüket családjuk, különösen is négyéves unokájuk teszi még teljesebbé és boldogabbá.